Zvolnění radiačních norem pro potraviny

Dobrý den, Evropská unie zvolnila radiační normy pro potraviny dovážené z Japonska. Před Fukušimou byl limit 600 becquerelů na kilogram, nyní je to 1250 becquerelů. (zdroj)
Rád bych se proto zeptal, jak se k tomuto staví SUJB a jaké toto zvolnění norem může mít následky na lidský organismus. Byli jste o této změně norem informování, konzultoval to někdo s vámi, jsou tyto normy pro ČR závazné nebo má ČR nadále své staré přísnější normy?
Díky za odpověď.
(Zdeněk Karmelita – 4.4.2011)


Dobrý den pane Karmelito, opravdu, pro potraviny dovážené z Japonska začaly platit tzv. „Pohavarijní předpisy“stanovující nejvyšší přípustné úrovně pro potraviny a krmiva. Vámi citovaných 1250 becqerelů na kilogram je pouze pro radionuklidy s poločasem rozpadu překračujících 10 dní, zejména tedy pro cesia 134 a 137 v jiných potravinách než pro kojence, mléčné výrobky a tekuté potraviny. Pro bližší informace si Vás dovoluji odkázat na náš web http://www.sujb.cz/?c_id=1098. Stanovení těchto nejvyšších přípustných úrovní kontaminace potravin a krmiv je výsledkem odborné diskuse expertů z řad Evropské komise a Sdružení států volného obchodu. Samozřejmě o těchto doporučeních víme. Nařízení týkající se stanovení nejvyšších přípustných úrovní radioaktivní kontaminace potravin a krmiv byly zezávazněny Prováděcím nařízením Komise EU, které se týká pouze dovozu potravin a krmiv pocházejících nebo odesílaných z Japonska po havárii v jaderné elektrárně Fukushima. Pro potraviny z jakékoliv jiné země stále platí původní úrovně.
(Ing. Karla Petrová – SÚJB)

Následky
RNDr. V. Wagner, CSc.

esej na téma mediálního obrazu fukušimské nehody vyšla v časopise Vesmír (2011/11).
Dokumenty
k nehodě na JE Fukušima - červen 2011 (anglicky)

Oficiální vyjádření k následkům zemětřesení a vlně tsunami japonského úřadu pro jadernou bezpečnost (JNES) a japonské agentury pro jadernou a průmyslovou bezpečnost (NISA) (4. dubna 2011) - anglicky

Oficiální stanovisko japonské agentury pro jadernou a průmyslovou bezpečnost (NISA) k preventivním opatřením po nehodě na JE Fukushima Dai-ichi a Dai-ni (4. dubna 2011) - anglicky

Tento portál je společnou aktivitou SÚJB a CV Řež