Vzestup radiace v ČR

Měření radioaktivity uvolněné z Fukušimy v ČR. Mohu na stránkách suro.cz (nebo na jiných stránkách) zjistit ve zveřejňovaných hodnotách vzestup radiace z Fukušimy v ČR? Pokud vím, Tabulka příkonu fotonového dávkového ekvivalentu nevykázala žádnou změnu a hodnoty se stále pohybují v rozmezí 0.08 až 0.18 uSv/h. Dívám se vůbec na správná data?
(Pavel Bártek – 29.3.2011)


Dávkové příkony na území Japonska ve vzdálenostech větších než 30 km od jaderné elektrárny Fukushima jsou na úrovni desetin až jednotek mikroSv, tedy vliv umělých radionuklidů z Japonska v „našem“ vzduchu se na hodnotě dávkových příkonů neprojeví vůbec. Jak píši v odpovědi na Vaši další otázku – sledujte naše měření objemových aktivit ve vzduchu.
(Ing. Zdeněk Prouza – SÚRO)

Následky
RNDr. V. Wagner, CSc.

esej na téma mediálního obrazu fukušimské nehody vyšla v časopise Vesmír (2011/11).
Dokumenty
k nehodě na JE Fukušima - červen 2011 (anglicky)

Oficiální vyjádření k následkům zemětřesení a vlně tsunami japonského úřadu pro jadernou bezpečnost (JNES) a japonské agentury pro jadernou a průmyslovou bezpečnost (NISA) (4. dubna 2011) - anglicky

Oficiální stanovisko japonské agentury pro jadernou a průmyslovou bezpečnost (NISA) k preventivním opatřením po nehodě na JE Fukushima Dai-ichi a Dai-ni (4. dubna 2011) - anglicky

Tento portál je společnou aktivitou SÚJB a CV Řež