Vypouštění mořské vody

Dobrý den, co se děje s radioaktivní mořskou vodou, která se použije na
chlazení reaktorů? Předpokládám, že se voda musí obměňovat za
„čerstvou“ – co tedy s tou „špinavou“ radioaktivní? Děkuji.
(Juraj Habšuda – ČRo Radiožurnál 30.3.2011)

Dobrý den,
kam odtéká voda se kterou se chladí reaktory ve Fukušimě? Zajisté je radioaktivní.
Děkuji (Miroslav – ČRo Radiožurnál 30.3.2011)


Voda s menším obsahem radioaktivních látek je postupně vypouštěna do moře (celkem asi 1500 tun), aby se rezervoáry uvolnily pro jímání vysoce radioaktivní vody.
(Ing. Jan Matzner – SÚJB)

Následky
RNDr. V. Wagner, CSc.

esej na téma mediálního obrazu fukušimské nehody vyšla v časopise Vesmír (2011/11).
Dokumenty
k nehodě na JE Fukušima - červen 2011 (anglicky)

Oficiální vyjádření k následkům zemětřesení a vlně tsunami japonského úřadu pro jadernou bezpečnost (JNES) a japonské agentury pro jadernou a průmyslovou bezpečnost (NISA) (4. dubna 2011) - anglicky

Oficiální stanovisko japonské agentury pro jadernou a průmyslovou bezpečnost (NISA) k preventivním opatřením po nehodě na JE Fukushima Dai-ichi a Dai-ni (4. dubna 2011) - anglicky

Tento portál je společnou aktivitou SÚJB a CV Řež