Výbuch reaktoru – doplňující otázka

Využívám doplňkového dotazu k odpovědi na otázku Výbuch reaktoru Út, 29/03/2011 – 07:17 | CVR1: Může dojít při protavení jaderného paliva z reaktoru do anuloidu, sekundárního konteinmentu či podloží a kontaktu s vodou či podzemní vodou při kritické teplotě k „druhému výbuchu“, ze kterého byly obavy při havárii v Černobylu a kvůli kterému byla podkopána a podbetonována budova reaktoru?
(Pavel Bártek – 29.3.2011)


Pokud máte na mysli jaderný výbuch, tak to prostě není fyzikálně možné. Pokud by se palivo tlakovou nádobou a několika metry betonu k nějaké vodě protavilo, tak může vzniknout nanejvýš spousta páry. Nesrovnávejme Fukušimu s Černobylem, Černobylský reaktor byl zcela rozvalen, palivo odkryto. Palivo v Černobylu se zřejmě roztavilo, ale nikam neteklo. Že by se v Černobylo podkopávalo a podbetonávalo kvůli „druhému výbuchu“, to jsou mylné informace.
(Ing. Čeněk Svoboda, CSc. – CV Řež)

Následky
RNDr. V. Wagner, CSc.

esej na téma mediálního obrazu fukušimské nehody vyšla v časopise Vesmír (2011/11).
Dokumenty
k nehodě na JE Fukušima - červen 2011 (anglicky)

Oficiální vyjádření k následkům zemětřesení a vlně tsunami japonského úřadu pro jadernou bezpečnost (JNES) a japonské agentury pro jadernou a průmyslovou bezpečnost (NISA) (4. dubna 2011) - anglicky

Oficiální stanovisko japonské agentury pro jadernou a průmyslovou bezpečnost (NISA) k preventivním opatřením po nehodě na JE Fukushima Dai-ichi a Dai-ni (4. dubna 2011) - anglicky

Tento portál je společnou aktivitou SÚJB a CV Řež