Voda při chlazení – aktivita a další otázky

Vážení, v dotazu Radioaktivní voda po chlazení jsem se dozvěděl, že vlastně není problém. K zmíněnému mám tyto dotazy: 1. Kde se radioaktivní voda v jímkách, která je dobrovolně či nedobrovolně vypouštěna vzala? 2. Je běžné, že se na elektrárně skladují během provozu tisíce kubíků vysoceaktivní vody? 3. Proč nebyla tato voda použita při chlazení reaktorů a budov, když byl akutní nedostek neslané vody? 4. Nebo snad tvrdíte, že aktivitu vody si Japonci také vymysleli?
Stále věřím, že to celé jen špatně chápu, takže očekávám odpovědi. Četl jsem, že zde dostanu odpověď od největších kapacit v jaderném oboru v ČR. Já jsem jen strojař se střední školou, ale mám pocit, že se tu v žoldu ČEZU snažíte lidi akorát oblbovat.
(Jakub Fruhauf – 6.4.2011)


Na elektrárně zcela evidentně došlo k porušení povlaku palivových článků. Kontakt jakékoliv vody – voda v nádobě, voda v mokré části primárního kontejmentu, voda v primárním okruhu, atd. s porušenými články vedl ke zvýšení její aktivity. Za podmínek normálního provozu se na elektrárně vysokoaktivní voda ani nevyskytuje, ani neskladuje. Vzhledem ke konstrukci elektrárny – jeden okruh – je za normálního provozu chladicí voda v okruhu mírně radioaktivní. Při úvahách o chlazení vemte prosím v úvahu, že nebyl zdroj energie – tsunami zničilo dieselagregáty a tudíž žádná čerpadla nepracovala. Pro Vaši informaci, pracuji v oboru více než 40 let, považuji se za zkušeného odborníka ale kapacita bych si neříkal. . Co se žoldu týče, ČEZ nám – t.j. ústavu – za činnost na tomto serveru neplatí nic.
(Ing. Čeněk Svoboda, CSc. – CV Řež)

Následky
RNDr. V. Wagner, CSc.

esej na téma mediálního obrazu fukušimské nehody vyšla v časopise Vesmír (2011/11).
Dokumenty
k nehodě na JE Fukušima - červen 2011 (anglicky)

Oficiální vyjádření k následkům zemětřesení a vlně tsunami japonského úřadu pro jadernou bezpečnost (JNES) a japonské agentury pro jadernou a průmyslovou bezpečnost (NISA) (4. dubna 2011) - anglicky

Oficiální stanovisko japonské agentury pro jadernou a průmyslovou bezpečnost (NISA) k preventivním opatřením po nehodě na JE Fukushima Dai-ichi a Dai-ni (4. dubna 2011) - anglicky

Tento portál je společnou aktivitou SÚJB a CV Řež