Úroveň radiace a slunečnice

Je možné, že úroveň radiace bude – např. po vysázení těch plánovaných slunečnic – menší? Nebo že se situace v JE zlepší?
(Nováková – 27.6.2011)


Dobrý den paní Nováková, za předpokladu, že nedojde k zhoršení situace nebo nepředvídatelné události, tedy nynější dobré prognózy se naplní, pak úroveň radiace v zasažených oblastech Japonska bude v průběhu času klesat díky fyzikálním zákonům a vysazovaní rostlin to nikterak významně neovlivní.
(Mgr. Barbora Havránková – SÚJB)

Následky
RNDr. V. Wagner, CSc.

esej na téma mediálního obrazu fukušimské nehody vyšla v časopise Vesmír (2011/11).
Dokumenty
k nehodě na JE Fukušima - červen 2011 (anglicky)

Oficiální vyjádření k následkům zemětřesení a vlně tsunami japonského úřadu pro jadernou bezpečnost (JNES) a japonské agentury pro jadernou a průmyslovou bezpečnost (NISA) (4. dubna 2011) - anglicky

Oficiální stanovisko japonské agentury pro jadernou a průmyslovou bezpečnost (NISA) k preventivním opatřením po nehodě na JE Fukushima Dai-ichi a Dai-ni (4. dubna 2011) - anglicky

Tento portál je společnou aktivitou SÚJB a CV Řež