Únik plutonia a stupeň havárie

No, ruku na srdce, musíte trochu přidat, úroveň havárie je už na sedmičce“ Nebo 3×7 :-). A další věc, únik pluutonia z MOX paliva, to je hodně špatné. Není to jemom o radiaci přece, stačí mikročástice plutonia vdechnutá do plic a je z toho rakovina plic! Poločas rozpadu plutonia je 24000 let 🙁 A ty mikročástice se nad ČR časem dostanou, ne že ne. Tak prostě přiznejte, že to není vůbe ale vůbec dobré !!!
(Karel Babače)


Situace ve Fukušimě není vůbec dobrá, s tím lze souhlasit a není vůbec důležité, jestli ji oznámkujeme na stupnici INES stupněm 6 nebo 7, nebo dokonce 3×7. S únikem plutonia a jeho objevením se nad ČR to ale tak kritické není. Koncentrace, které byly naměřeny ve vzorcích půdy ve Fukušimě odpovídají koncentracím, které jsou ještě dnes pozůstatkem zkoušek jaderných zbraní z 50. a 60. let. Tyto koncentrace nepředstavují bezprostřední ohrožení lidského zdraví.
(Ing. Miroslav Hrehor – ÚJV Řež)

Následky
RNDr. V. Wagner, CSc.

esej na téma mediálního obrazu fukušimské nehody vyšla v časopise Vesmír (2011/11).
Dokumenty
k nehodě na JE Fukušima - červen 2011 (anglicky)

Oficiální vyjádření k následkům zemětřesení a vlně tsunami japonského úřadu pro jadernou bezpečnost (JNES) a japonské agentury pro jadernou a průmyslovou bezpečnost (NISA) (4. dubna 2011) - anglicky

Oficiální stanovisko japonské agentury pro jadernou a průmyslovou bezpečnost (NISA) k preventivním opatřením po nehodě na JE Fukushima Dai-ichi a Dai-ni (4. dubna 2011) - anglicky

Tento portál je společnou aktivitou SÚJB a CV Řež