Uhelné elektrárny a radioaktivita


Ve všech energetických zdrojích jsou radioaktivní prvky. Uveďte, prosím, kolik radioaktivity se uvolní spálením severočeského uhlí v normální uhelné elektrárně? (Honza, Hyde Park, 15.3. 2011)


Uhelná elektrárna o výkonu 1 000 MW spotřebuje za rok na 5 mil. tun uhlí, z kterého vznikne 750 tis. tun popela obsahující až 9 g uranu na tunu, což je kolem 20-40 tun uranu. Spotřeba přírodního uranu pro rok provozu JE Temelín je cca 100 tun. (Ing. Jan Kysela, CSc. – Centrum výzkumu Řež)

Následky
RNDr. V. Wagner, CSc.

esej na téma mediálního obrazu fukušimské nehody vyšla v časopise Vesmír (2011/11).
Dokumenty
k nehodě na JE Fukušima - červen 2011 (anglicky)

Oficiální vyjádření k následkům zemětřesení a vlně tsunami japonského úřadu pro jadernou bezpečnost (JNES) a japonské agentury pro jadernou a průmyslovou bezpečnost (NISA) (4. dubna 2011) - anglicky

Oficiální stanovisko japonské agentury pro jadernou a průmyslovou bezpečnost (NISA) k preventivním opatřením po nehodě na JE Fukushima Dai-ichi a Dai-ni (4. dubna 2011) - anglicky

Tento portál je společnou aktivitou SÚJB a CV Řež