Teploty v reaktoru a materiál kontejmentu

Jak vysokych teplot je v reaktoru dosazeno a z jakeho materialu je containment? (Anon. – Hyde Park 15.3.2011)


Reaktory v jaderné elektrárně Fukušima jsou reaktory varné, to znamená, že dochází k varu a tvorbě páry přímo v aktivní zóně reaktoru. Pára se odvádí přímo na turbínu. Teplota vody v aktivní zóně je 280 °C. Všechny používané materiály včetně kontejnmentu jsou z vysoce odolných nerezových slitin. (Ing. Jan Kysela, CSc. – CV Řež)

Následky
RNDr. V. Wagner, CSc.

esej na téma mediálního obrazu fukušimské nehody vyšla v časopise Vesmír (2011/11).
Dokumenty
k nehodě na JE Fukušima - červen 2011 (anglicky)

Oficiální vyjádření k následkům zemětřesení a vlně tsunami japonského úřadu pro jadernou bezpečnost (JNES) a japonské agentury pro jadernou a průmyslovou bezpečnost (NISA) (4. dubna 2011) - anglicky

Oficiální stanovisko japonské agentury pro jadernou a průmyslovou bezpečnost (NISA) k preventivním opatřením po nehodě na JE Fukushima Dai-ichi a Dai-ni (4. dubna 2011) - anglicky

Tento portál je společnou aktivitou SÚJB a CV Řež