Teplota v reaktoru

Jaká je běžná teplota reaktoru a jaká je teď v této situaci? jak moc se tedy musí reaktor zchladit? Děkuji. (Lukáš, Hyde Park, 15.3. 2011)


Vodovodní jaderný reaktor normálně produkuje horkou vodu nebo páru o teplotách přes 300 st. Celsia. Za normálních provozních podmínek je teplota paliva kolem 400 – 500 st. Celsia. Potíže s palivem nastávají, zvýší – li se teplota jeho pokrytí nad 600 st. Celsia. Při těchto teplotách povlak paliva ztrácí těsnost, dochází k uvolění plynných a těkavých štěpných produktů a ke kontaminaci technologických okruhů elektrárny. Při dalším zvýšení teploty povlaků nad 1000 st. Celsia dochází za přítomnosti páry k oxidaci povlaků doprovázené tvorbou vodíku, jenž hrozí v kombinaci s kyslíkem vytvořením třaskavé směsi. Teploty paliva v reaktorech Fukušima dosáhly s největší pravděpodobností těchto hodnot. Náprava spočívá v zalití paliva vodou a jejím kontinuálním doplňováním kompenzujícím odpařování. (Ing. Miroslav Hrehor – Ústav jaderného výzkumu Řež)

Následky
RNDr. V. Wagner, CSc.

esej na téma mediálního obrazu fukušimské nehody vyšla v časopise Vesmír (2011/11).
Dokumenty
k nehodě na JE Fukušima - červen 2011 (anglicky)

Oficiální vyjádření k následkům zemětřesení a vlně tsunami japonského úřadu pro jadernou bezpečnost (JNES) a japonské agentury pro jadernou a průmyslovou bezpečnost (NISA) (4. dubna 2011) - anglicky

Oficiální stanovisko japonské agentury pro jadernou a průmyslovou bezpečnost (NISA) k preventivním opatřením po nehodě na JE Fukushima Dai-ichi a Dai-ni (4. dubna 2011) - anglicky

Tento portál je společnou aktivitou SÚJB a CV Řež