SÚJB placen ČEZem?

Je SÚJB placen ČEZem? (Anon. – 7.4.2011)


SÚJB, tedy Státní úřad pro jadernou bezpečnost, je ústředním orgánem státní správy ve smyslu zákona č.2/1969 Sb.
(úplné znění z. č. 122/1997 Sb. – §2). V jeho čele stojí předseda, který je jmenován vládou ČR. Úřad má samostatný rozpočet a je přímo podřízen vládě ČR. Jakákoli forma závislosti na ČEZ je tedy z logiky věci vyloučena.
(Administrátor)

Následky
RNDr. V. Wagner, CSc.

esej na téma mediálního obrazu fukušimské nehody vyšla v časopise Vesmír (2011/11).
Dokumenty
k nehodě na JE Fukušima - červen 2011 (anglicky)

Oficiální vyjádření k následkům zemětřesení a vlně tsunami japonského úřadu pro jadernou bezpečnost (JNES) a japonské agentury pro jadernou a průmyslovou bezpečnost (NISA) (4. dubna 2011) - anglicky

Oficiální stanovisko japonské agentury pro jadernou a průmyslovou bezpečnost (NISA) k preventivním opatřením po nehodě na JE Fukushima Dai-ichi a Dai-ni (4. dubna 2011) - anglicky

Tento portál je společnou aktivitou SÚJB a CV Řež