Srovnání bezpečnosti starých a nových JE

Pokročila technologie co se týká bezpečnosti významně od doby, kdy se stavěla elektrárna ve Fukushimě? Aneb nově stavené elektrárny jsou na tom bezpečnostně výrazně lépe? Modernizují se i staré elektrárny po stránce bezpečnosti? (Tonda – Hyde Park 15.3.2011)


Fukushima 1 je nejstarsi. Uz další mají pokrok v bezpecnosti. Mohu konstatovat, ze VVER se modernizuji prubezne. (Ing. Jiří Žďárek, CSc. – CV Řež)

Následky
RNDr. V. Wagner, CSc.

esej na téma mediálního obrazu fukušimské nehody vyšla v časopise Vesmír (2011/11).
Dokumenty
k nehodě na JE Fukušima - červen 2011 (anglicky)

Oficiální vyjádření k následkům zemětřesení a vlně tsunami japonského úřadu pro jadernou bezpečnost (JNES) a japonské agentury pro jadernou a průmyslovou bezpečnost (NISA) (4. dubna 2011) - anglicky

Oficiální stanovisko japonské agentury pro jadernou a průmyslovou bezpečnost (NISA) k preventivním opatřením po nehodě na JE Fukushima Dai-ichi a Dai-ni (4. dubna 2011) - anglicky

Tento portál je společnou aktivitou SÚJB a CV Řež