Spotřeba elektřiny JE

Jak jsem vyrozuměl z vývoje situace, KAŽDÁ jaderná elektrárna vyžaduje neustálý přísun energie pro chlazení vyhořelých palivových článků i samotných reaktorů. V případě přerušení dodávky energie nastane katastrofa, jakou nyní můžeme sledovat v přímém přenosu ve Fukušimě.
Zajímá mě, KOLIK megawattů potřebuje průměrně velká elektrárna (řekněme 4 reaktory plus bazénky pro vyhořelé palivo) a po jak dlouhou dobu (kolik roků).
Vím, že mi napíšete, že elektrárna si tu energii vyrobí sama, takže je to irelevantní. V případě Fukušimy to irelevantní není. Ta teď bude zřejmě řadu let vyžadovat neustálý přísun energie, kterou by šlo využít jinak.
A podotázka: Při výpočtu výrobní ceny kilowatthodiny z jádra se uvádí určité číslo. Zahrnuje toto číslo i náklady na manipulaci s vyhořelým palivem, jeho uskladnění nebo zpracování a cenu energie potřebné na chlazení?
(Vladimír Stwora)


Každá jaderná elektrárna, respektive ozářené jaderné palivo, vyžaduje dlouhodobý odvod zbytkového tepla i poté, co je zastavena štěpná řetězová reakce. Tento odvod tepla je zapotřebí spolehlivě zajistit ať již aktivními chladícími systémy (el. napájená čerpadla) nebo s využitím pasivních systémů (využívajících gravitaci, přirozenou cirkulaci, apod.). V ČR se jaderné palivo po vyjmutí z reaktoru skladuje cca 3 – 5 let v bazénech vyhořelého paliva vedle reaktoru a poté se přemísťuje do suchých kontejnerů CASTOR, ze kterých se zbytkové teplo odvádí do okolního vzduchu bez potřeby další energie. Celková energie potřebná na vlastní chlazení vyhořelého jaderného paliva a jeho dlouhodobé skladování je jenom zanedbatelným zlomkem toho, co jaderné elektrárna za dobu své životnosti vyrobí. Cena vyrobené elektrické energie samozřejmě zahrnuje i náklady spojené s chlazením a skladováním vyhořelého jaderného paliva.
(Ing. Miroslav Hrehor – ÚJV Řež)

Následky
RNDr. V. Wagner, CSc.

esej na téma mediálního obrazu fukušimské nehody vyšla v časopise Vesmír (2011/11).
Dokumenty
k nehodě na JE Fukušima - červen 2011 (anglicky)

Oficiální vyjádření k následkům zemětřesení a vlně tsunami japonského úřadu pro jadernou bezpečnost (JNES) a japonské agentury pro jadernou a průmyslovou bezpečnost (NISA) (4. dubna 2011) - anglicky

Oficiální stanovisko japonské agentury pro jadernou a průmyslovou bezpečnost (NISA) k preventivním opatřením po nehodě na JE Fukushima Dai-ichi a Dai-ni (4. dubna 2011) - anglicky

Tento portál je společnou aktivitou SÚJB a CV Řež