Skladování vyhořelého paliva na reaktorech

Dle nákresů reaktorů je vyhořelé palivo skladováno přímo pod střechou reaktorů, prý v ohromném množství cca 200 000 tyčí v 6 reaktorech, celkově je prý v JE cca 600 000 tyčí vyhořelého paliva. Takto uložit jaderný odpad mi nepřiddá bezpečné. Při výbuchu reaktoru a kontejmentu by letělo do vzduchu i toto palivo ! Jak je vyhořelé palivo uloženo v našich JE?
(Valenta – 4.4.2011)


V bazénech u jednotlivých reaktorů je skladováno maximálně palivo za pět let provozu, tak jako u nás. Odpovídá to jedné kompletní zavážce, tedy podle typu reaktoru ve stovkách kusů. To větší množství je skladováno v tzv. meziskladu vyhořelého paliva který je mimo areál JE Fukušima a nebyl zasažen vlnou tsunami. Tam je v mokrém bazénu uloženo skutečně množství v tisících. Vzhledem k tomu že japonsko staví svou neregetickou soběstačnost na jaderné energii ta je toto palivo následně převáženo k přepracování. U nás je to stejné – vyhořelé palivo se skladuje v bazénu vedle reaktoru(omezení záření, celá manipulace musí být pod vodou) a po pěti letech je přeloženo do suchých kontejnerů kde je chlazeno pasivně bez zásahu lidské ruky.
(Ing. Jiří Veselý – SÚJB)

Následky
RNDr. V. Wagner, CSc.

esej na téma mediálního obrazu fukušimské nehody vyšla v časopise Vesmír (2011/11).
Dokumenty
k nehodě na JE Fukušima - červen 2011 (anglicky)

Oficiální vyjádření k následkům zemětřesení a vlně tsunami japonského úřadu pro jadernou bezpečnost (JNES) a japonské agentury pro jadernou a průmyslovou bezpečnost (NISA) (4. dubna 2011) - anglicky

Oficiální stanovisko japonské agentury pro jadernou a průmyslovou bezpečnost (NISA) k preventivním opatřením po nehodě na JE Fukushima Dai-ichi a Dai-ni (4. dubna 2011) - anglicky

Tento portál je společnou aktivitou SÚJB a CV Řež