Situace ve Fukušimě v srpnu

Dobrý den, jaká je současná situace elektrárny Fukušima a jaký lze očekávat vývoj?
(Jan Baštecký – 15.8.2011)


Dobrý den, situace je stabilní, stále probíhá dochlazování reaktorů a bazénů vyhořelého paliva, což je proces dlouhodobý. Chlazení je zajišťováno alternativními systémy, které byly zřízeny/vybudovány po tsunami. Postupně probíhá zprovozňování podpůrných systémů, radiační monitorování směrem blíž k reaktorům. Vývoj lze očekávat následující: V každém případě bude pokračovat dochlazování a zprovozňování projektových systémů. Pokud to stav paliva dovolí, bude palivo z elektrárny vyvezeno k přepracování, postupně probíhá i likvidace kapalných radioaktivních odpadů.
(Mgr. Marek Bozenhard – SÚJB)

Následky
RNDr. V. Wagner, CSc.

esej na téma mediálního obrazu fukušimské nehody vyšla v časopise Vesmír (2011/11).
Dokumenty
k nehodě na JE Fukušima - červen 2011 (anglicky)

Oficiální vyjádření k následkům zemětřesení a vlně tsunami japonského úřadu pro jadernou bezpečnost (JNES) a japonské agentury pro jadernou a průmyslovou bezpečnost (NISA) (4. dubna 2011) - anglicky

Oficiální stanovisko japonské agentury pro jadernou a průmyslovou bezpečnost (NISA) k preventivním opatřením po nehodě na JE Fukushima Dai-ichi a Dai-ni (4. dubna 2011) - anglicky

Tento portál je společnou aktivitou SÚJB a CV Řež