Seismická odolnost JE v ČR

Přeji dobrý večer. Víme, že Japonci konstruují „JE“ tak, aby odolaly i velmi silnému zemětřesení, ale jak je to s českými „JE“? Do jakého stupně jsou projektovány? Odolají třeba 5 stupni, na který záp.Čechy skoro dosáhly v roce 1986?
(Michal z Chebu – Hyde Park 15.3.2011)


Ano, odolají. Všechny kritické systémy jsou na tento stupeň projektovány a provedeny.
(Ing. Čeněk Svoboda, CSc. – CV Řež)

Následky
RNDr. V. Wagner, CSc.

esej na téma mediálního obrazu fukušimské nehody vyšla v časopise Vesmír (2011/11).
Dokumenty
k nehodě na JE Fukušima - červen 2011 (anglicky)

Oficiální vyjádření k následkům zemětřesení a vlně tsunami japonského úřadu pro jadernou bezpečnost (JNES) a japonské agentury pro jadernou a průmyslovou bezpečnost (NISA) (4. dubna 2011) - anglicky

Oficiální stanovisko japonské agentury pro jadernou a průmyslovou bezpečnost (NISA) k preventivním opatřením po nehodě na JE Fukushima Dai-ichi a Dai-ni (4. dubna 2011) - anglicky

Tento portál je společnou aktivitou SÚJB a CV Řež