Reakce zirkonia s párou

Dobrý den. Přehřáté zirkoniové tyče chemicky reagují s párou a uvolňují vodík. Lajcky by mě zajímalo proč se nevyvine a nepoužívá jiný materiál, který by takovou nepříjemnou vlastnost neměl. Děkuji.
(Viliam Holub – 11.4.2011)


Zirkonium reaguje až při 800 stupních, což je daleko nad provozní teplotou. Na pokrytí článků jsou kladene extrémní nároky z hlediska mechanických i fyzikálních vlastností, nikdo nic jiného nepoužívá, nic vhodnějšího není.
(Ing. Čeněk Svoboda, CSc. – CV Řež)

Následky
RNDr. V. Wagner, CSc.

esej na téma mediálního obrazu fukušimské nehody vyšla v časopise Vesmír (2011/11).
Dokumenty
k nehodě na JE Fukušima - červen 2011 (anglicky)

Oficiální vyjádření k následkům zemětřesení a vlně tsunami japonského úřadu pro jadernou bezpečnost (JNES) a japonské agentury pro jadernou a průmyslovou bezpečnost (NISA) (4. dubna 2011) - anglicky

Oficiální stanovisko japonské agentury pro jadernou a průmyslovou bezpečnost (NISA) k preventivním opatřením po nehodě na JE Fukushima Dai-ichi a Dai-ni (4. dubna 2011) - anglicky

Tento portál je společnou aktivitou SÚJB a CV Řež