Radioaktivní mrak po testech jad. zbraní

Mohol byť radioaktívny mrak,ktorý teraz oblietal planetu nebezbečnejší než mraky po Hirošime alebo pokusných jadrových výbuchoch pre zbrojárske účely.Ďakujem.
(Milan Hruška – ČRo Radiožurnál 30.3.2011)


Tento tzv. radioaktivní mrak nebyl pro nikoho, kromě bezprostředního okolí JE Fukušima, nebezpečný. I když rozptyl radioaktivních látek po pokusných výbuších byl o hodně větší, celková průměrná dávky ze všech těchto výbuchů byla asi 3.8 mSv, což je rovno jedné roční dávce pro obyvatele ČR z přírodních zdrojů.
(Ing. Irena Malátová – SÚRO)

Následky
RNDr. V. Wagner, CSc.

esej na téma mediálního obrazu fukušimské nehody vyšla v časopise Vesmír (2011/11).
Dokumenty
k nehodě na JE Fukušima - červen 2011 (anglicky)

Oficiální vyjádření k následkům zemětřesení a vlně tsunami japonského úřadu pro jadernou bezpečnost (JNES) a japonské agentury pro jadernou a průmyslovou bezpečnost (NISA) (4. dubna 2011) - anglicky

Oficiální stanovisko japonské agentury pro jadernou a průmyslovou bezpečnost (NISA) k preventivním opatřením po nehodě na JE Fukushima Dai-ichi a Dai-ni (4. dubna 2011) - anglicky

Tento portál je společnou aktivitou SÚJB a CV Řež