Radioaktivní déšť a mytí vlasů

dobrý den, chtěl bych se zeptat zda když prší nehrozí nějaké nebezpečí, ve smyslu, že by padaly radioaktivní částice na naše území, zda by se člověk neměl schovat nebo je to jedno, nebo se umýt – vlasy…dotaz ve vztahu k japonsku
(libor val – 4.4.2011)


Dobrý den, opravdu se obávat nemusíte. V ovzduší v naší republice byla zjištěna pouze stopová množství radioaktivních látek unášená kolem zeměkoule výškovým prouděním vzduchu. Tato množství jsou tak malá, že je obtížené je vůbec zaznamenat – jsou na hranici citlivosti těch nejmodernějších přístrojů, které vyhodnocují několikadenní odběry vzorků. tato situace skutečně nevyžaduje provádění žádných opatření radiační ochrany ani celospolečensky, ani individuálně, a jakékoliv obavy z ozáření obyvatel ČR ze spadu z elektrárny Fukušima jsou bezpředmětné. Pro další informace si Vás dovoluji odkázat na náše internetové stránky.
(RNDr. Zdeněk Rozlívka – SÚJB)

Následky
RNDr. V. Wagner, CSc.

esej na téma mediálního obrazu fukušimské nehody vyšla v časopise Vesmír (2011/11).
Dokumenty
k nehodě na JE Fukušima - červen 2011 (anglicky)

Oficiální vyjádření k následkům zemětřesení a vlně tsunami japonského úřadu pro jadernou bezpečnost (JNES) a japonské agentury pro jadernou a průmyslovou bezpečnost (NISA) (4. dubna 2011) - anglicky

Oficiální stanovisko japonské agentury pro jadernou a průmyslovou bezpečnost (NISA) k preventivním opatřením po nehodě na JE Fukushima Dai-ichi a Dai-ni (4. dubna 2011) - anglicky

Tento portál je společnou aktivitou SÚJB a CV Řež