Radiace a těhotenství 2

Dobrý den,
mám dotaz týkající se OZÁŘENÍ V TĚHOTENSTVÍ. Je známo, že se občas řeší ozáření těhotné například při CT, kdy o svém těhotenství nevěděla a někdy se doporučuje interrupce. Zjistila jsem, že pokud těhotná u nás dostane na dělohu dávku do 100 mSv (0,1 Sv), interrupce se neindikuje, pokud je dávka 100-500 mSv (0,1 Sv-0,5 Sv) interrupce se zvažuje a teprve při dávce nad 500 Sv (0,5 Sv) je interrupce jednoznačně indikovaná. Na vašich stránkách jsem četla, že pracovníci elektrárny, až na 20 z nich, obdrželi dávku do 100 mSv, dvacet do 170 mSv. Něco mi tu nehraje. Pokud tomu dobře rozumím, kdyby byla mezi pracovníky těhotná žena tak by vůbec nutně nemusela na interrupci, pouze by se u tom uvažovalo, pokud by byla mezi těmi 20 nejvíce ozařenými. Je to tak? Jsou tyhle údaje správné? Evakuované obyvatelsvo dostalo dávku jistě mnohem menší o obyvatelích u nás ani nemluvě. Proč je havárie hodnocena stupněm 7, jako Černobyl, kde i přes transplantace kostní dřeně umírali pracovníci i hasiči. Děkuji za odpověď.
(Klára Najmanová – 19.4.2011)


Dobrý den, reaguji na váš dotaz:
V dotazu, jste spojila 2 typy ozáření, tzv. lékařské ozáření, prováděné v rámci diagnostiky (např. CT vyšetření) a tzv. havarijní profesní ozáření, kterému jsou vystaveni „záchranáři“, pracovnici ve Fukušimě.
V případě lékařského ozáření žádné limity neplatí, vždy je prioritní potřebnost lékařského výkonu, potřebnost diagnostické informace (indikuje lékař). Může se stát, jak správně píšete, že pacientka o těhotenství nevěděla, nesetkala jsem se však po dobu své praxe, že by ekvivalentní dávka v děloze v rámci diagnostického lékařského ozáření byla vyšší než 100 mSv. Navíc tato „kritická“ hodnota není limit, ale je považována za minimální dávku, která může ještě vyvolat u určitého procenta zárodků nepříznivý efekt.
Pro profesní ozáření platí limity ozáření, resp. limity pro radiační pracovníky dané § 20 vyhlášky č. 307/2002 Sb., ve znění p.p. – V 307, pro těhotné profesně ozářené, tedy radiační pracovníky je to hodnota 1 mSv (§ 23 odst. 2 V 307).
Tzv. havarijní ozáření zasahujících osob (§ 7 Atomového zákona) v ČR nesmí překročit 200 mSv pro osobní dávkový ekvivalent v hloubce 10 mm za kalendářní rok (§ 92 V 307), osoby musí být o případném nebezpeční při zásahu prokazatelně informováni, musí se ho účastnit dobrovolně. V Japonsku byl tento limit stanoven na 250 mSv/rok.
Co se týče hodnocení INES si Vás dovoluji odkázat na již zodpovězené dotazy.
(MUDr. Hana Podškubková – SÚJB)

Následky
RNDr. V. Wagner, CSc.

esej na téma mediálního obrazu fukušimské nehody vyšla v časopise Vesmír (2011/11).
Dokumenty
k nehodě na JE Fukušima - červen 2011 (anglicky)

Oficiální vyjádření k následkům zemětřesení a vlně tsunami japonského úřadu pro jadernou bezpečnost (JNES) a japonské agentury pro jadernou a průmyslovou bezpečnost (NISA) (4. dubna 2011) - anglicky

Oficiální stanovisko japonské agentury pro jadernou a průmyslovou bezpečnost (NISA) k preventivním opatřením po nehodě na JE Fukushima Dai-ichi a Dai-ni (4. dubna 2011) - anglicky

Tento portál je společnou aktivitou SÚJB a CV Řež