Přeprava a výměna palivových článků

Od kterého okamžiku, (myšleno od počátku jeho výroby do uložení v reaktoru), začíná palivový článek topit a je již nutné ho chladit? Jak se provádí výměna palivových článků? Přijde mi to téměř technologicky nemožné, že se během odstavení reaktoru mění pod tlakem 1/3 palivových tyčí, můžete tento postup nějak popsat?
(Miloš Novotný – 29.3.2011)


Palivový článek začíná „topit“ až poté, co byl umístěn do reaktoru, který pracoval na výkonu. Je-li reaktor v kritickém nebo mírně a řízeně nadkritickém stavu, uvolňje se v něm hlavně energie štěpením, v odstaveném reaktoru (nebo mimo něj ale pouze po nějaké době provozu na výkonu), se v něm uvolňuje energie následkem radioaktivního rozpadu .Při výměně článků se reaktor odstaví, odtlakuje a vychladí. Odmontuje se víko a vyndají konstrukční části umístěné nad palivem. Potom se šachta reaktoru zalije vodou. Podobně se zalije vodou i přilehlý bazén vyhořelého paliva. Pomocí dálkově řízeného zavážecího stroje se palivové články přemístí. To přemístění je pod vodou, výška vody je o několik metrů více, než je délka paliva, voda funguje jako stínění. Cca minimálně pět let jsou články v bazénu vyhořelého paliva, kde dále „topí“ a jsou chlazeny. Po delší době mohou být umístěny do suchých kontejnerů, Dukovany, typ Castor, kde se z nich stále uniká teplo, ale to se už uchladí do vzduchu kolem nich.
(Ing. Čeněk Svoboda, CSc. – CV Řež)

Následky
RNDr. V. Wagner, CSc.

esej na téma mediálního obrazu fukušimské nehody vyšla v časopise Vesmír (2011/11).
Dokumenty
k nehodě na JE Fukušima - červen 2011 (anglicky)

Oficiální vyjádření k následkům zemětřesení a vlně tsunami japonského úřadu pro jadernou bezpečnost (JNES) a japonské agentury pro jadernou a průmyslovou bezpečnost (NISA) (4. dubna 2011) - anglicky

Oficiální stanovisko japonské agentury pro jadernou a průmyslovou bezpečnost (NISA) k preventivním opatřením po nehodě na JE Fukushima Dai-ichi a Dai-ni (4. dubna 2011) - anglicky

Tento portál je společnou aktivitou SÚJB a CV Řež