Pozornost a zpoždění chlazení mořskou vodou

Myslíte, že mezinárodní společenství věnovalo Fukušimě dostatečnou pozornost? Proč se přešlo na chlazení reaktorů sladkou vodou asi až po 2-3 týdnech?
(Pavel Sedlák – 12.4.2011)


Pozornost ano, neumím si představit větší. Pokud máte na mysli mezinárodní pomoc, tak tu bylo možné poskytnout jenom v tom rozsahu, ve kterém byla požadována. Ukončení chlazení mořskou vodou bylo nejspíš vedeno snahou omezit v budoucnu korozi technologie, která v podmínkách normálního provozu vyžaduje speciálně chemicky upravenou demineralizovanou vodu.
(Ing. Miroslav Hrehor – ÚJV Řež)

Následky
RNDr. V. Wagner, CSc.

esej na téma mediálního obrazu fukušimské nehody vyšla v časopise Vesmír (2011/11).
Dokumenty
k nehodě na JE Fukušima - červen 2011 (anglicky)

Oficiální vyjádření k následkům zemětřesení a vlně tsunami japonského úřadu pro jadernou bezpečnost (JNES) a japonské agentury pro jadernou a průmyslovou bezpečnost (NISA) (4. dubna 2011) - anglicky

Oficiální stanovisko japonské agentury pro jadernou a průmyslovou bezpečnost (NISA) k preventivním opatřením po nehodě na JE Fukushima Dai-ichi a Dai-ni (4. dubna 2011) - anglicky

Tento portál je společnou aktivitou SÚJB a CV Řež