Porovnání prostředí v Černobylu a Fukušimě

Myslíte si, že je již bezpečné pohybovat se kolem města Prypjati u Černobylu? Pokud ne, jak dlouho následky Černobylu budou trvat? Děkuji.
(J. Pribilinec, Hyde Park, 15.3.2011)


Vzhledem k tomu, že dnes je reprezentativně měřitelný, z hlediska zevního ozáření, radionuklid Cs-137 a ten má poločas radioaktivní přeměny 30 let, jeho aktivita uvolněná při „černobylské“ havárii ještě neklesla na polovinu, proto v tzv. zakázaném pásmu kolem havarované elektrárny (cca 30 km), tedy ani v městě Pripjať, není dovolen trvalý pobyt osob. Nicméně v zóně a v samotné jaderné elektrárně pracují lidé, kteří kontrolují stav zařízení, stav sarkofágu a vněm ukrytých zbytků roztaveného reaktoru a paliva (je v řešení rekonstrukce sarkofágu, která se zdá být, s ohledem na jeho stáří nezbytná), měří se jejich ozáření, radioaktivita okolí elektrárny, vzorky životního prostředí. Přitom stav životního prostředí se po 25 letech od jaderné nehody i v samotném zakázaném pásmu natolik zlepšil, že se uvažuje i o zmenšení pásma. Okolí černobylské jaderné elektrárny se stalo turistickou atrakcí, kam jsou pořádány i zájezdy cestovních kanceláří. Tyto návštěvy jsou organizovány tak, aby ozáření účastníků zájezdů bylo minimální, z hlediska zdravotního nevýznamné. Jsou známy případy, kdy se do zóny chtěli vrátit, či dokonce se vrátili starousedlíci, aby stáří strávili tam, kde většinu svého života než byli přesídleni.

Tudíž – k bydlení to ještě není, návštěva stojí za to.
(Ing. Zdeněk Prouza, CSc. –
SÚRO)

Následky
RNDr. V. Wagner, CSc.

esej na téma mediálního obrazu fukušimské nehody vyšla v časopise Vesmír (2011/11).
Dokumenty
k nehodě na JE Fukušima - červen 2011 (anglicky)

Oficiální vyjádření k následkům zemětřesení a vlně tsunami japonského úřadu pro jadernou bezpečnost (JNES) a japonské agentury pro jadernou a průmyslovou bezpečnost (NISA) (4. dubna 2011) - anglicky

Oficiální stanovisko japonské agentury pro jadernou a průmyslovou bezpečnost (NISA) k preventivním opatřením po nehodě na JE Fukushima Dai-ichi a Dai-ni (4. dubna 2011) - anglicky

Tento portál je společnou aktivitou SÚJB a CV Řež