Počet zaměstnanců na Fukušimě 1

Media uvedla, ze fukusimu 1 obsluhuje pouze 50 zamestancu. Jak jsou schopni a jak funguji pri stabilizaci vsech reaktoru? Je jich pouze 12 na reaktor? Dekuji.
(Petr Raisich – Hyde Park 15.3.2011)


Údaje o počtu obsluhujícího personálu na JE Fukušima nelze v dané chvíli ani potvrdit ani vyvrátit. Běžný třísměnný provoz 6 reaktorů lze zabezpečit s relalivné malým počtem zaměstnanců neboť obvyklé údržbové práce a nezbytná inženýrská podpora jsou zpravidla zajišťovány vnějšími dodavateli. Je ale téměř jisté, že v této vážné havarijní situaci si tak velká elektrárenská společnost, jakou TEPCO je, včas zajistila dostatek lidských zdrojů na zvládnutí situace.
(Ing. Miroslav Hrehor – ÚJV Řež)

Následky
RNDr. V. Wagner, CSc.

esej na téma mediálního obrazu fukušimské nehody vyšla v časopise Vesmír (2011/11).
Dokumenty
k nehodě na JE Fukušima - červen 2011 (anglicky)

Oficiální vyjádření k následkům zemětřesení a vlně tsunami japonského úřadu pro jadernou bezpečnost (JNES) a japonské agentury pro jadernou a průmyslovou bezpečnost (NISA) (4. dubna 2011) - anglicky

Oficiální stanovisko japonské agentury pro jadernou a průmyslovou bezpečnost (NISA) k preventivním opatřením po nehodě na JE Fukushima Dai-ichi a Dai-ni (4. dubna 2011) - anglicky

Tento portál je společnou aktivitou SÚJB a CV Řež