Počet dieselgenerátorů na Fukušima 1

Dobrý den, na ETE jsou bezpečností systémy s 200 % redundancí a ke každému bloku přísluší tři dieslgenerátory. Chtěl bych se zeptat jaká redundance byla na blocích v Japonsku, když není funkční žádný dieslgenerátor pro chlazení.
(J. Herclík, zaměstnanec ETE – Hyde Park 15.3.2011)


Na blocích 1 – 5 byly 2 dieselgenerátory na blok, šestý blok měl 3 dieselgenerátory, takže celkem tam bylo 13 dieselgenerátorů. Zdá se, že v daném případě je vyřadila jediná společná příčina – tsunami vysoká až 10 m.

Následky
RNDr. V. Wagner, CSc.

esej na téma mediálního obrazu fukušimské nehody vyšla v časopise Vesmír (2011/11).
Dokumenty
k nehodě na JE Fukušima - červen 2011 (anglicky)

Oficiální vyjádření k následkům zemětřesení a vlně tsunami japonského úřadu pro jadernou bezpečnost (JNES) a japonské agentury pro jadernou a průmyslovou bezpečnost (NISA) (4. dubna 2011) - anglicky

Oficiální stanovisko japonské agentury pro jadernou a průmyslovou bezpečnost (NISA) k preventivním opatřením po nehodě na JE Fukushima Dai-ichi a Dai-ni (4. dubna 2011) - anglicky

Tento portál je společnou aktivitou SÚJB a CV Řež