Ostatní zasažené japonské JE

Tragickým zemětřesením a vlnou cunami byly v Japonsku významně zasaženy celkem čtyři jaderné elektrárny: Onagawa, nejblíže epicentra zemětřesení, Fukušima 1 a 2 v asi dvojnásobné vzdálenosti od epicentra než Onagawa a Tokai asi v trojnásobné vzdálenosti. Vážné problémy vzniklé na Fukušimě 1 jsou mnohými odpůrci jádra považovány za důkaz pro lidstvo nepřijatelné nebezpečnosti jaderných elektráren. Těmto vášním podlehla i německá vláda a pro jistotu dočasně odstavila sedm nejstarších jaderných elektráren a zřejmě plánuje ještě další protijaderné kroky.
A tak se mi postupně vkradla na mysl jednoduchá otázka. Čím se lišily ostatní postižené jaderné elektrárny od té nejstarší Fukušimy 1, že v podstatě bez vážných problémů přežily tak drastickou živelnou katastrofu, a o kolik byla opatření na těchto elektrárnách oproti Fukušimě 1 složitější a dražší? Myslím, že dostatečně včasná a srozumitelná odpověď na takovou otázku by mohla pomoci výrazně oslabit současná protijaderná tažení a vrátit jádru jeho nezastupitelnou roli v bezemisní výrobě stabilní elektřiny a ochraně klimatu.
Velmi rád bych znal odpověď na takovou otázku a moc bych ocenil, kdyby se odpověď dozvěděla i veřejnost např. pomocí zprávy vydané ČTK.
(Jiří Svoboda – 13.4.2011)


Fukushima 1 má celkem šest bloků s různými ganeracemi reaktorů. Problémy jsou na blocích 1-4 a nedá se říci, že by nejstarší blok měl největší problémy. Závažnost problémů souvisí spíše s aktuálním stavem provozu elektrárny v okamžiku zásahu tsunami – zejména kolik paliva a v jakém stupni vyhoření se nacházelo v reaktoru a v bazénu vyhořelého paliva. Fakt, že postižená byla Fukushima 1 a ne jiné elektrárny, i když byly třeba blíže epicentru, mohu vysvětlit jedině domněnkou, že sehrála roli např. konfigurace pobřeží – blízkost a výška elektrárny nad hladinou moře (problémem totiž byla vlna tsunami, nikoliv samotné otřesy).
(Ing. Vlastimil Juříček – CV Řež)

Následky
RNDr. V. Wagner, CSc.

esej na téma mediálního obrazu fukušimské nehody vyšla v časopise Vesmír (2011/11).
Dokumenty
k nehodě na JE Fukušima - červen 2011 (anglicky)

Oficiální vyjádření k následkům zemětřesení a vlně tsunami japonského úřadu pro jadernou bezpečnost (JNES) a japonské agentury pro jadernou a průmyslovou bezpečnost (NISA) (4. dubna 2011) - anglicky

Oficiální stanovisko japonské agentury pro jadernou a průmyslovou bezpečnost (NISA) k preventivním opatřením po nehodě na JE Fukushima Dai-ichi a Dai-ni (4. dubna 2011) - anglicky

Tento portál je společnou aktivitou SÚJB a CV Řež