Odvětrávání vodíku z reaktorové budovy

Dobrý den, jako laik si beru z této nehody ponaučení, že je lepší v těchto případech odvětrávat i sekundární kontejment (i za cenu úniku radioktivity do okolí – na evakuaci bylo do prvního výbuchu cca 24 hod) než nechat hromadit páry v reaktorové budově.Předešlo by se tím výbuchu vodíku,nemýlím-li se? Pokud by se plyny a páry odvětrávaly do atmosféry bylo možné vyloučit výbuch? Dále bych Vám chtěl poděkovat za vytvoření těchto stránek,kde se člověk dozví zajímavé a především pravdivé informace o stavu JE Fukušima.Bohužel média nejsou schopna podat seriózní informace a doufám,že už ani JE Fukušima nepřispěje nějakou „senzací“ médiím do vínku. Dále bych chtěl poděkovat paní Daně Drábové, která dělá pro ČR, nejen ve svém oboru, daleko více než kterýkoliv politik. Smekám před Vámi klobouk a máte můj obdiv. Děkuji za odpověď a do Japonska držím palce.
(Tomáš S. – 4.4.2011)


Máte v zásadě pravdu. Pokud by byla hala reaktoru (sekundární kontejnment) odvětrávána, k výbuchům by asi nedošlo. Nicméně motivací bylo skutečně co nejvíce a co nejdéle zadržovat vypouštěnou aktivitu v budově. Co bylo v danou chvíli správnější si netroufám odhadnout. Dnes se může zdát postup s odvětráváním jako nejlogičtější, na druhou stranu nemáme informace, zda to vůbec šlo technicky provést. Ventilace jistě v provozu nebyla a jiné ventily nemusely být ovladatelné… Děkuji za paní předsedkyni, rád jí Váš dík vyřídím.
(Mgr. Marek Bozenhard – SÚJB)

Následky
RNDr. V. Wagner, CSc.

esej na téma mediálního obrazu fukušimské nehody vyšla v časopise Vesmír (2011/11).
Dokumenty
k nehodě na JE Fukušima - červen 2011 (anglicky)

Oficiální vyjádření k následkům zemětřesení a vlně tsunami japonského úřadu pro jadernou bezpečnost (JNES) a japonské agentury pro jadernou a průmyslovou bezpečnost (NISA) (4. dubna 2011) - anglicky

Oficiální stanovisko japonské agentury pro jadernou a průmyslovou bezpečnost (NISA) k preventivním opatřením po nehodě na JE Fukushima Dai-ichi a Dai-ni (4. dubna 2011) - anglicky

Tento portál je společnou aktivitou SÚJB a CV Řež