Odstavení za 6 vteřin

Dobrý den, kdysi jsem četl, že v elektrárně Temelín je možné odstavit reaktor za 6 vteřin. Proč to nešlo v Japonsku? Co se tam pořád zahřívalo? Nebo tam neustále probíhalo štěpení, které nejde zastavit? Jakou dobu to štěpení může nekontrolovaně probíhat? Děkuji.
(Pavel Jareš – 13.4.2011)


Reaktory byly bezpečně odstaveny i v elektrárně Fukushima, čímž se štěpení uranu zastavilo. Vyhořelé palivo nicméně dále produkuje tzv. zbytkové teplo vznikající radioaktivním rozpadem štěpných produktů (další podrobnosti byly uvedeny u jiných dotazů).
(Ing. Vlastimil Juříček – CV Řež)

Následky
RNDr. V. Wagner, CSc.

esej na téma mediálního obrazu fukušimské nehody vyšla v časopise Vesmír (2011/11).
Dokumenty
k nehodě na JE Fukušima - červen 2011 (anglicky)

Oficiální vyjádření k následkům zemětřesení a vlně tsunami japonského úřadu pro jadernou bezpečnost (JNES) a japonské agentury pro jadernou a průmyslovou bezpečnost (NISA) (4. dubna 2011) - anglicky

Oficiální stanovisko japonské agentury pro jadernou a průmyslovou bezpečnost (NISA) k preventivním opatřením po nehodě na JE Fukushima Dai-ichi a Dai-ni (4. dubna 2011) - anglicky

Tento portál je společnou aktivitou SÚJB a CV Řež