Ochrana proti terorismu

Jsou jaderné elektrárny v ČR dostatečně chráněny proti případným teroristickým útokům?
(např. výbuch v blízkosti reaktoru?)
(Syrovátková – 2.5.2011)


Stručná odpověď je tato: ANO.
Proč?
Za prvé: protože budovy jaderných reaktorů jsou velmi robustní železobetonové stavby, které není snadné narušit zvnějšku explozí nebo projektilem a poškodit tak klíčové technologické okruhy reaktoru.
Za druhé: na každé elektrárně jsou přijata přísná bezpečnostní opatření jak organizační, tak i technická, která omezují přístup nepovolaných osob do technologických prostor reaktoru.
Ochrana jaderných zařízení je v ČR upravena legislativně atomovým zákonem a jeho prováděcí vyhláškou. ČR je rovněž jedním ze signatářů Mezinárodní úmluvy o fyzické ochraně jaderných zařízení a jaderných materiálů, což jí zavazuje zabezpečit ochranu svých jaderných elektráren v souladu s mezinárodními pravidly a zavedenou praxí.
Konkrétní způsoby ochrany jaderných elektráren a přeprav jaderných materiálů podléhají utajení.
(Ing. Miroslav Hrehor – ÚJV Řež)

Následky
RNDr. V. Wagner, CSc.

esej na téma mediálního obrazu fukušimské nehody vyšla v časopise Vesmír (2011/11).
Dokumenty
k nehodě na JE Fukušima - červen 2011 (anglicky)

Oficiální vyjádření k následkům zemětřesení a vlně tsunami japonského úřadu pro jadernou bezpečnost (JNES) a japonské agentury pro jadernou a průmyslovou bezpečnost (NISA) (4. dubna 2011) - anglicky

Oficiální stanovisko japonské agentury pro jadernou a průmyslovou bezpečnost (NISA) k preventivním opatřením po nehodě na JE Fukushima Dai-ichi a Dai-ni (4. dubna 2011) - anglicky

Tento portál je společnou aktivitou SÚJB a CV Řež