Mystifikace společnosti

Kpříspěvku Neostré obrázky, Út, 12/04/2011
Pane Svoboda, pan Martin měl zřejmě namysli údaje o hodnotách dávkového příkonu na převzatých obrázcích, které jsou opravdu hůře čitelné.
Osobně si nemyslím, že máte snahu něco zatajovat, ale lidé mají přirozenou nedůvěru po zkušenostech s informovaností stran oficiálních míst při dřívějších jaderných haváriích. Například z oficiálního odhadu sovětského akademika Legasova pověřeného vypracováním podrobné zprávy o jaderné havárii v Černobylu pro Mezinárodní agenturu pro atomovou energii, kdy odhadoval v následujících letech v důsledku černobylské havárie 40.000 případů rakoviny, redukovala sama agentura tento odhad na pouhých 4.000 případů rakoviny. Přičemž je všeobecně známo, že číslo 40.000 je velmi konzervativní a jen v Minsku bylo v letech 1986-2002 operováno 1152 dětí s rakovinou štítné žlázy.
Podobně je tomu s falšováním statistik pacientů vesnic v povodí řeky Teča, která je kontaminována radioaktivním materiálem po havárii Kyštym 1957 v závodě Majak na zpracování radioaktivního u města Ozersk. Např. ve vesnice Muslyumovo, která se nachází těsně za 40km trvale evakuovanou zónou v povodí Teči a nebyla srovnána se zemí jako ostatní vesnice blíže k vodní nádrži Majaku, dochází k extrémnímu nárůstu zdravotních komplikací obyvatel (vrozené deformace, rakovina, leukemie) a přitom zdravotnické zařízení, kde se tito obyvatelé léčí, má nařízeny statistické limity (jak přiznala sama lékařka) pro diagnostiku nemocí způsobenými pozdními účinky ionizujícího záření. Vzhledem k tomu, že v minulosti stran oficiálních míst docházelo často k bagatelizaci následků jaderných havárií, je nedůvěra tazatelů zde zcela oprávněná a věřím, že tento server pomůže získat důvěru a pocit nestrannosti v oficiální orgány dozírající na jadernou bezpečnost v ČR.
(Pavel Bártek – 13.4.2011)


Co se týče agenturní redukce odhadu důsledků: Konzervativnost odhadu 40000 výskytů rakoviny spočívá právě v tom, že je to MAXIMÁLNÍ odhad, který byl posléze zpřesňován, neboli míra konzervativismu se přesnějšími odhady snižovala směrem k reálnějších hodnotám. Toto je obecný přístup v inženýrské praxi, i v jaderné energetice. Předem nelze vše znát přesně, takže se dělají kvalifikované odhady s dostatečnou mírou konzervativismu, které se poté na základě dalších zkušeností zpřesňují. Je bohužel smutnou skutečností, že je to často veřejností vykládáno jako úmyslná mystifikace, počet úmrtí v důsledku Černobylu je toho zářným příkladem.
(Ing. Vlastimil Juříček – CV Řež)

Následky
RNDr. V. Wagner, CSc.

esej na téma mediálního obrazu fukušimské nehody vyšla v časopise Vesmír (2011/11).
Dokumenty
k nehodě na JE Fukušima - červen 2011 (anglicky)

Oficiální vyjádření k následkům zemětřesení a vlně tsunami japonského úřadu pro jadernou bezpečnost (JNES) a japonské agentury pro jadernou a průmyslovou bezpečnost (NISA) (4. dubna 2011) - anglicky

Oficiální stanovisko japonské agentury pro jadernou a průmyslovou bezpečnost (NISA) k preventivním opatřením po nehodě na JE Fukushima Dai-ichi a Dai-ni (4. dubna 2011) - anglicky

Tento portál je společnou aktivitou SÚJB a CV Řež