Možnost výbuchu a požáru ve Fukušimě

Říkáte, že stejný průběh událostí jako v Černobylu není ve Fukushimě možný z důvodu jiné konstrukce elektrárny. Můžete vyloučit i obdobné následky – tedy výbuch či požár, který který by rozptýlil velké množství radioaktivních látek do ovzduší? Odůvodnění? (Tonda)

Ve Fukušimě byl reaktor odstaven, v Černobylu došlo k neřízenému rozvoji jaderné reakce na úrovni výbuchu. Moderátorem na Černobylu byl grafit, který hořel a tím vytvořil sloupec, který vytáhl množství radioaktivníh látek vzhůru a vítr je rozfoukal po celé Evropě. Fukušima je moderována vodou, která nehoří. (Ing. Čeněk Svoboda, CSc. – CV Řež)

Následky
RNDr. V. Wagner, CSc.

esej na téma mediálního obrazu fukušimské nehody vyšla v časopise Vesmír (2011/11).
Dokumenty
k nehodě na JE Fukušima - červen 2011 (anglicky)

Oficiální vyjádření k následkům zemětřesení a vlně tsunami japonského úřadu pro jadernou bezpečnost (JNES) a japonské agentury pro jadernou a průmyslovou bezpečnost (NISA) (4. dubna 2011) - anglicky

Oficiální stanovisko japonské agentury pro jadernou a průmyslovou bezpečnost (NISA) k preventivním opatřením po nehodě na JE Fukushima Dai-ichi a Dai-ni (4. dubna 2011) - anglicky

Tento portál je společnou aktivitou SÚJB a CV Řež