Moře v okolí korejského poloostrova

stále se nic neříká o zamoření moře okolí a zničení fauny – není to jen v okolí JE ale kolega ze Seoulu mi napsal, že jsou rozezleni na firmu, kteá JE Fukushima provozuje, protože se v prvních týdnech snažili reaktory „zachránit“ pro další provoz a neučinili potřebná opatření, a že moře kolem Korejského poloostrova je zamořeno radioaktivitou, a i v ovzduší je zvýšena, mrak se ochlazuje nad arktidou a vrací se několikrát. Tak jak to je se zamořením v okolí Černobylu v porovnání s okolím Fukushima? Stále se vysvětluje rozdíl jen v dopadu na Evropu, ale mne zajímá dopad na Japonsko a Jihovýchodní Asii
(Jiří – 5.5.2011)


Dobrý den pane Jiří, v Japonsku i nadále pokračuje rozsáhlé monitorování životního prostředí. Ve vybraných oblastech, zejména do cca 50 km od jaderné elektrárny se detailně proměřují dávkové příkony, monitorují se objemové aktivity v ovzduší, povrchové aktivity terénu a odebírají se značná množství vzorků životního prostředí – půda, pitná voda, povrchová voda ve vnitrozemí i v moři, porosty atd. Stálá pozornost je věnována zelenině a mléku. V poslední době nedochází k žádným významným únikům z jaderné elektrárny do ovzduší. Pro sledování aktuálního vývoje si Vás dovoluji odkázat na naše internetové stránky, na kterých Vám pravidelně přinášíme aktualizované informace o radiační situaci v Japonsku i stavu jaderné elektrárny Fikušima. Radiační situaci sledují téměř všechny země. Výsledky monitorování jsou přístupné na internetových stránkách kompetentních orgánů daných zemí. Radiační situace na území Jižní Koree odpovídá tamnímu přírodnímu pozadí. Situace a dopady Černobylu a Fukušimy se opravdu srovnávat nedají a to z mnoha důvodů, jak jsme již uvedli ve článku.
(Mgr. Barbora Havránková – SÚJB)

Následky
RNDr. V. Wagner, CSc.

esej na téma mediálního obrazu fukušimské nehody vyšla v časopise Vesmír (2011/11).
Dokumenty
k nehodě na JE Fukušima - červen 2011 (anglicky)

Oficiální vyjádření k následkům zemětřesení a vlně tsunami japonského úřadu pro jadernou bezpečnost (JNES) a japonské agentury pro jadernou a průmyslovou bezpečnost (NISA) (4. dubna 2011) - anglicky

Oficiální stanovisko japonské agentury pro jadernou a průmyslovou bezpečnost (NISA) k preventivním opatřením po nehodě na JE Fukushima Dai-ichi a Dai-ni (4. dubna 2011) - anglicky

Tento portál je společnou aktivitou SÚJB a CV Řež