Mapa Norského institutu pro vzdušný výzkum

Radiační mapa vytvořená Norským institutem pro vzdušný výzkum (NILU) nyní potvrzuje, že Středozápad USA, celá Kalifornie, Severozápad včetně států Oregon a Washington a západní část Kanady jsou ohroženy radiací stejně vysokou, jako v Japonsku v oblastech přiléhajícíh k šesti jednotkám jaderné elektrárny Fukušima, která se začala tavit 11. března 2011.
Teda ako? kto klame ? Všetko je v poriadku ? Disponuje NILU inýmy údajmi ?
(Slav – 26.4.2011)


Podle aktuálních měření dosahuje v těchto dnech objemová aktivita I-131 ve 20 km okolí JE Fukushima maximálně desítky Bq/m3, Cs-137 a Cs-134 maximálně jednotky Bq/m3. Na měřících místech pro kontrolu nešíření jaderných zbraní (CTBTO) umístěných po celém světě byly v důsledku události zjišťovány v minulosti max. hodnoty I-131 v jednotkách mBq/m3, stejně jako v Praze (viz www.suro.cz). Současné hodnoty jsou cca 100x nižší. Každý model je závislý od vstupních hodnot. Pokud se podíváte na NILU modelované současné hodnoty např. pro přízemní objemovou aktivitu Cs-137 v okolí JE Fukushima, pak zjistíte, že se pohybuje ve stovkách až tisících Bq/m3, což je v rozporu se skutečností. Obecně platí, že v rozptylových modelech mají větší relevanci údaje odhadu směru šíření než kvantitativní údaje. Řada rozumných modelů proto různé veličiny (např. objemové aktivity ve vzduchu, plošné kontaminace terénu apod.) odhaduje spíše nějakým malým zlomkem hodnoty veličiny v okolí zdroje, namísto jejího kvantitativního vyčíslení.
(Ing. Jan Matzner – SÚJB)

Následky
RNDr. V. Wagner, CSc.

esej na téma mediálního obrazu fukušimské nehody vyšla v časopise Vesmír (2011/11).
Dokumenty
k nehodě na JE Fukušima - červen 2011 (anglicky)

Oficiální vyjádření k následkům zemětřesení a vlně tsunami japonského úřadu pro jadernou bezpečnost (JNES) a japonské agentury pro jadernou a průmyslovou bezpečnost (NISA) (4. dubna 2011) - anglicky

Oficiální stanovisko japonské agentury pro jadernou a průmyslovou bezpečnost (NISA) k preventivním opatřením po nehodě na JE Fukushima Dai-ichi a Dai-ni (4. dubna 2011) - anglicky

Tento portál je společnou aktivitou SÚJB a CV Řež