Letový prostor nad EDU

Dobrý den,
nebylo by vhodné vzhledem k tomu že EDU nemá kontejnment zrušit letecký provoz nad EDU v celé výšce, nejen do 3000m?.
Do 3km létají ultralighty a sportovní letadla, ale ta mají zákaz přitom by elktrárně témě neublížila, zato v 10km si vesele lítají Jumbo-jety jak na běžicím pásu. Srážka dvou letadel ve vzduchu není zase tak výjimečná věc, v ŘLP jsou taky jenom lidi.
(HaryFotr – 12.4.2011)


Pro upřesnění: Zakázaný letový prostor kolem EDU je vymezen oblastí o poloměru 1,1 námořní míle (cca 2 km) a s výškou od země do 5000 stop (cca 1500 m). Kromě toho je chráněno širší okolí EDU prostorem vymezeným poloměrem 12 námořních mil (cca 22 km) s omezeným letovým provozem, jehož průlet je možný pouze při oboustranném radiovém spojení s příslušným stanovištěm řízení letového provozu (Brno nebo Náměšť). A ještě navíc, zakázaný letový prostor kolem elektrárny leží celý v oblasti řízeného letového prostoru Náměšť s tím, že pravidla pro lety v řízených prostorech silně omezují pravděpodobnost náhodného narušení zakázaného letového prostoru EDU. Nehledě na tato, ale i řadu dalších omezení, kterými se letecká doprava obecně řídí, byly provedeny podrobné analýzy rizika pádu letadla na různé celky EDU a bylo prokázáno, že základní bezpečnostní funkce (spolehlivé odstavení a následné dochlazování) nebudou narušeny. Touto problematikou se zabývá rozsáhlá část bezpečnostní dokumentace pro JE Dukovany.
(Ivan Tinka – EGP)

Následky
RNDr. V. Wagner, CSc.

esej na téma mediálního obrazu fukušimské nehody vyšla v časopise Vesmír (2011/11).
Dokumenty
k nehodě na JE Fukušima - červen 2011 (anglicky)

Oficiální vyjádření k následkům zemětřesení a vlně tsunami japonského úřadu pro jadernou bezpečnost (JNES) a japonské agentury pro jadernou a průmyslovou bezpečnost (NISA) (4. dubna 2011) - anglicky

Oficiální stanovisko japonské agentury pro jadernou a průmyslovou bezpečnost (NISA) k preventivním opatřením po nehodě na JE Fukushima Dai-ichi a Dai-ni (4. dubna 2011) - anglicky

Tento portál je společnou aktivitou SÚJB a CV Řež