Konzervace JE Fukušima 1

Dobrý večer. Dle některých zpráv se uvažuje o konzervaci elektrárny Fukušima. Jestliže se tak stane, za jak dlouho by byla možná obnova normálního života kolem této elektrárny, pokud by to bylo vůbec možné. Jaké izotopy jsou vlastně největší hrozbou pro další obývání této oblasti.
Předem děkuji za odpověď a přeji příjemný zbytek dne.
(Petr Kertner – 24.4.2011)


Konzervací asi myslíte sarkofág ve stylu Černobylu, což je jedno z možných řešení. Odhad obnovy normálního života v okolí je věštění. Osobně bych očekával, že nějaká zóna, cca 10km, vydrží na léta. Chápejte prosím, že v tomto případě všechny rozhodující orgány budou hrát na jistotu. Co se izotopů týče hlavní roli bude hrát cesium.
(Ing. Čeněk Svoboda, CSc. – CV Řež)

Následky
RNDr. V. Wagner, CSc.

esej na téma mediálního obrazu fukušimské nehody vyšla v časopise Vesmír (2011/11).
Dokumenty
k nehodě na JE Fukušima - červen 2011 (anglicky)

Oficiální vyjádření k následkům zemětřesení a vlně tsunami japonského úřadu pro jadernou bezpečnost (JNES) a japonské agentury pro jadernou a průmyslovou bezpečnost (NISA) (4. dubna 2011) - anglicky

Oficiální stanovisko japonské agentury pro jadernou a průmyslovou bezpečnost (NISA) k preventivním opatřením po nehodě na JE Fukushima Dai-ichi a Dai-ni (4. dubna 2011) - anglicky

Tento portál je společnou aktivitou SÚJB a CV Řež