JE v seismicky aktivní oblasti

Zemětřesení a tsunami měly původ v posunu desek. Copak stavba atomovek nemohla být provedena na seismicky klidnější lokalitě? (Karel Švéda)

Jak je možné, že ani Agentura pro atomovou energii, o ostatní odborné sféře nemluvě, jasně neřekne, kdo je odpovědný za to, že takto riziková technologie v takto seismicky rizikové oblasti je tak dlouho tolerována? Kde je záruka, že se podobné technologické kompromisy neopakují i v dalších jaderných elektrárnách? (MA, Radiožurnál 30.3.2011)


JE by teoreticky v seismicky klidnější lokalitě stát mohla, v Japonsku je ale problém najít seismicky klidnou lokalitu. Japonci ovšem věnují problémům seismicity při projektování i provozu JE zvýšenou pozornost. Se samotným zemětřesením by si tedy JE ve Fukušimě poradila, problémem byla následná vlna tsunami. (Ing. Čeněk Svoboda, CSc. – CV Řež)

Následky
RNDr. V. Wagner, CSc.

esej na téma mediálního obrazu fukušimské nehody vyšla v časopise Vesmír (2011/11).
Dokumenty
k nehodě na JE Fukušima - červen 2011 (anglicky)

Oficiální vyjádření k následkům zemětřesení a vlně tsunami japonského úřadu pro jadernou bezpečnost (JNES) a japonské agentury pro jadernou a průmyslovou bezpečnost (NISA) (4. dubna 2011) - anglicky

Oficiální stanovisko japonské agentury pro jadernou a průmyslovou bezpečnost (NISA) k preventivním opatřením po nehodě na JE Fukushima Dai-ichi a Dai-ni (4. dubna 2011) - anglicky

Tento portál je společnou aktivitou SÚJB a CV Řež