JE v podzemí

Proc se reaktory nestavi pod zemi? Nebylo by to bezpecnejsi?
(Martin Seckar – Hyde Park 15.3.2011)


Myšlenka stavět jaderné elektrárny pod zemí se občas v minulosti vyskytla. Nicméně, neujala se zejména kvůli značnému prodražení realizace jaderné elektrárny. Ukrytí pod zem představuje proti současné praxi jednu bariéru navíc, což se již dnes řeší v některých projektech jaderných elektráren např. dvojitou ochrannou obálkou (kontejnmentem). Ukryti JE pod zem v přímorských oblastech by bylo z hlediska bezpečnosti velmi problematické.
(Ing. Miroslav Hrehor – ÚJV Řež)

Následky
RNDr. V. Wagner, CSc.

esej na téma mediálního obrazu fukušimské nehody vyšla v časopise Vesmír (2011/11).
Dokumenty
k nehodě na JE Fukušima - červen 2011 (anglicky)

Oficiální vyjádření k následkům zemětřesení a vlně tsunami japonského úřadu pro jadernou bezpečnost (JNES) a japonské agentury pro jadernou a průmyslovou bezpečnost (NISA) (4. dubna 2011) - anglicky

Oficiální stanovisko japonské agentury pro jadernou a průmyslovou bezpečnost (NISA) k preventivním opatřením po nehodě na JE Fukushima Dai-ichi a Dai-ni (4. dubna 2011) - anglicky

Tento portál je společnou aktivitou SÚJB a CV Řež