JE a statistika – připomínky

Reaguji na dotaz JE a statistika z 18/04/2011 a vyjadřuji připomínky k odpovědi, zejména přirovnání havárie JE k hodu kostkou. U povodní je to srovnatelné pouze v případě, že má chování lidstva přímý vliv na vývoj počasí a nevychází se z předchozích statistik. Uváděna pravděpodobnost nehody v JE je jen částí pravděpodobnosti selhání určitého technického zařízení příp. jeho celku. Když srovnáme historicky mimořádné události v jaderných provozech, dojdeme k závěru, že k nehodám musí docházet daleko častěji a bez zbytečného svádění na lidský faktor či velikou vlnu. Třeba bude zanedlouho na některém dalším místě aktuální cílený útok, terorizmus, válečný stav, nebo něco úplně nového.
Takže na rovinu je zapotřebí se k tomu postavit čelem a neuvádět zbytečně mnoho devítek. I s tímto zvýšeným rizikem podporuji jadernou energetiku, protože vychází statisticky velmi příznivě oproti ostatním lidským činnostem – minimum postižených lidí a prakticky zanedbatelné poškozování životního prostředí. Závěrem chválím Váš přístup a otevřenost ve vztahu k veřejnosti.
(Ivo Žižka – 20.4.2011)


Příklad s kostkou měl ukázat, jak zavádějící je výrok „pravděpodobnost velkého úniku 10-6 znamená, že se to stane jednou za 1 000 000 let“. Jinak nelze popřít fakt, že tři velké havárie v jaderné energetice za 50 let její existence nekorespondují s očekáváním dle výsledku pravděpodobnostních analýz bezpečnosti. Realita je asi taková, že 440 reaktorů odsloužilo souhrnně za dobu své existence cca 14 000 reaktor roků. Takže jedna velká havárie se vyskytuje každých cca 4600 reaktor roků. Při dnešním počtu cca 440 reaktorů je to zhruba každých 10 let. To nás určitě nutí k zamyšlení jak dále jadernou energetiku udělat bezpečnější.
(Ing. Miroslav Hrehor – ÚJV Řež)

Následky
RNDr. V. Wagner, CSc.

esej na téma mediálního obrazu fukušimské nehody vyšla v časopise Vesmír (2011/11).
Dokumenty
k nehodě na JE Fukušima - červen 2011 (anglicky)

Oficiální vyjádření k následkům zemětřesení a vlně tsunami japonského úřadu pro jadernou bezpečnost (JNES) a japonské agentury pro jadernou a průmyslovou bezpečnost (NISA) (4. dubna 2011) - anglicky

Oficiální stanovisko japonské agentury pro jadernou a průmyslovou bezpečnost (NISA) k preventivním opatřením po nehodě na JE Fukushima Dai-ichi a Dai-ni (4. dubna 2011) - anglicky

Tento portál je společnou aktivitou SÚJB a CV Řež