Informace během Černobylu a Fukušimy

Dobrý večer , hodně a dlouho se zajímám o Černobylskou havárii pročítám knihy a vím jak funguje reaktor (fungoval v Černobylu) i vím že ve fukušimě je zcela jiný ale zdá se mi že informace o rozsahu jsou na stejné úrovni jako v roce 1986 nic se nedostane ven jsou to jen info že je vše v pořádku zrovna čtu knihu(Motlitba za Černobyl)výpovědi lidí kteří tuto katastrofu zažily jsou strašné i na papíře a tak se ptám je čeho se obávat???Stejně se pravdu dovíme až za několik let že …
(Michal Kořínek – 3.9.2011)


Dobrý den. Já ten pocit nemám, informací je a bylo poměrně dost. Již 3 dny po zemětřesení v Japonsku jsme začali na stránkách www.sujb.cz podrobně informovat o situaci na jaderných elektrárnách v Japonsku, článek byl zpočátku 4x denně aktualizován, záhy přibyly informace o radiační situaci v Japonsku a nad naším územím. Pravidelnou aktualizaci článku jsme prováděli několik měsíců až do doby, kdy se situace stala dlouhodobě stabilní. Zhruba za 14 dnů po havárii začal fungovat tento portál. Na stránkách http://www.jaif.or.jp/english/ jsou podávány japonským jaderným a průmyslovým fórem neustále aktualizované a prodrobné informace. Několik článků na téma Fukušima vyšlo i v časopise „Bezpečnost jaderné energie“. Další rozbory a analýzy přibudou během následujících měsíců a let. Tady je nutno si uvědomit, a několikrát jsme na to upozorňovali, že prozkoumání celé elektrárny a podrobná analýza je během na dlouhou trať. Není to z toho důvodu, že by měl kdokoli zájem cokoli tajit, ale prostě proto, že likvidace havárie musí brobíhat takovým způsobem, aby nikdo nebyl ohrožen na zdraví, nenastalo nějaké další uvolnění aktivity či nepříznivý vývoj. Ochrana zaměstnanců a okolí je prvořadou záležitostí. Pokud se ptáte v návaznosti s Fukušimou „Ja čeho se obávat??“ Odpověď zní: Není k tomu důvod.
(Mgr. Marek Bozenhard – SÚJB)

Následky
RNDr. V. Wagner, CSc.

esej na téma mediálního obrazu fukušimské nehody vyšla v časopise Vesmír (2011/11).
Dokumenty
k nehodě na JE Fukušima - červen 2011 (anglicky)

Oficiální vyjádření k následkům zemětřesení a vlně tsunami japonského úřadu pro jadernou bezpečnost (JNES) a japonské agentury pro jadernou a průmyslovou bezpečnost (NISA) (4. dubna 2011) - anglicky

Oficiální stanovisko japonské agentury pro jadernou a průmyslovou bezpečnost (NISA) k preventivním opatřením po nehodě na JE Fukushima Dai-ichi a Dai-ni (4. dubna 2011) - anglicky

Tento portál je společnou aktivitou SÚJB a CV Řež