INES 7 a radioaktivní mrak

Dobrý den,chci se zeptat , když vláda v Japonsku vyhlásila nejvyšší stupeň tj.7 na žebříčku jaderných havárií je zřejmé, že tu je černobyl. Já jsem trošku skeptický v otázce ohrožení lidí a možná i lidí v Evropě. Jestliže byl vyhlášen 7.stupeň, který měl dle slov medií už být dávno vyhlášen a to na základě hávárie už na jejím začátku, čemu tedy my obyčejní lidé máme věřit ? Dle mého názoru je to pomalé připravování lidí na největší jadernou katastrofu v dějinách lidstva a bohužel to z určitých duvodu prostě ani nemuže být ani přiznáno. Vždyť si pamatuji jak pani Drábová tvrdila či dokonce byla přesvědčena v rozhovorech v čt24, že tato havárie nemuže dosáhnout nejvyššího stupně 7 a ono je to tady?! Další mojí otázou je jak je možné, že jód(radioaktivní mrak), který má čas rozpadu cca 8dní, jak se muže v atmosféře ještě dostat nad Evropu ? Vždyť by měl být za tu dobu už nad Evropou nenaměřitelný ? Zase je to asi klamná informace a dle mého názoru máme co dočinění s cesiem a plutoniem sama jste říkala, že momentálně neni možné do reaktoru nahlednout a vlastně zhodnotit stav palivových tyčí a na základě toho podat stanovisko, ano tyče jsou roztavené a tím i utvrdit fakt, že do atmosféry a vody unikly radioaktivní látky s daleko větším poločasem rozpadu a tím i ohrožující životy lidí. Jsem názoru, že pravdu a následky havárie pro lidstvo se začneme dozvídat až několik let po havárii. Dále jsem si myslel, že naše jad.elektrárny a i to tak bylo prezentováno co si já pamatuji jako mladý chlapec, jsou stavěné na 10 stupňu Richterovi stupnice alespoň Temelín, jsem z J.Č. a dnes jsem se dozvěděl, že to je jen 5,5. A nedávné zemětřesení v našich šířkách bylo 3.2 to zase není až takový rozdíl. Japonsko bylo též připraveno na zemětřesení, ale ne na tsunami.To je právě ten extrém, který to dohnal ve fukušimě tak daleko. Co je pro naše elektrárny extrémem ? Vždyť Japonci mají 6 stupnu skoro dnes a denně a u nás by ten extrém mohl být už v podstatě „malých“ 6-7 stupňu ? Oni všichni říkají, že jaderná energie je bezpečná. To je sice pravda, ale až pokud se něco nestane pak to má dopad skoro celosvětový a hlavně se havárie na základě více faktoru nedá zvládnout. Dále: jaká se používá voda na chlazení reaktoru ? Či to je voda, která v podstatě je nějak upravována, zbavovaná třeba vodního kamene atd. Japonci sice chladí, ale neupravenou vodou a navíc slanou nemuže tam dojít k efektu varné konvice, kdy se vše co tam je obalí vodním kamenem a solemi obsažené v mořské vodě a tím se razantně sníží chladící schopnosti? Je mmožne ve fukušimě mluvit o špinavé bombě nebo to nás ještě čeká ? Děkuji.
(Mike – 13.4.2011)


1. INES 7 znamená, že únik radioaktivních látek do okolí elektrárny přesáhl jistou (značnou) mez. V případě Fukushimy byla překročena s odstupem několika týdnů po havárii. Černobyl je klasifikován také INES 7, ale průběh havárie byl daleko závažnější a únik radioaktivnách látek tam byl podstatně vyšší. 2. Poločas rozpadu 8 dní znamená, že po osmi dnech zbývá polovina původního množství, takže po měsíci stále ještě zbývá nezanedbatelná šestnáctina původního množství. Mimochodem, radioaktivních izotopů jódu je celá řada, poločas 8 dní má jód 131.
(Ing. Vlastimil Juříček – CV Řež)

Následky
RNDr. V. Wagner, CSc.

esej na téma mediálního obrazu fukušimské nehody vyšla v časopise Vesmír (2011/11).
Dokumenty
k nehodě na JE Fukušima - červen 2011 (anglicky)

Oficiální vyjádření k následkům zemětřesení a vlně tsunami japonského úřadu pro jadernou bezpečnost (JNES) a japonské agentury pro jadernou a průmyslovou bezpečnost (NISA) (4. dubna 2011) - anglicky

Oficiální stanovisko japonské agentury pro jadernou a průmyslovou bezpečnost (NISA) k preventivním opatřením po nehodě na JE Fukushima Dai-ichi a Dai-ni (4. dubna 2011) - anglicky

Tento portál je společnou aktivitou SÚJB a CV Řež