Fukušima vs. rentgenové vyšetření

Dobrý den, souhlasím s tím, že to co šíří média o záření v atmosféře je trestuhodné. Zajímalo by mě, porovnání např. radiace v blízkosti Fukušimy a třeba rentgenové vyšetření. Pak si možná lidi uvedomí, že u lékaře se zlomenou nohou dostanou také dávku. Děkuji.
(David Rokos – ČRo Radiožurnál 30.3.2011)


Dobrý den, dávkové příkony v blízkém okolí elektrárny Fukušima (máme na mysli oblast, kde bylo evakuováno obyvatelstvo) se velmi liší, v současné době je průměrný dávkový příkon měřený venku v postižené oblasti je většinou kolem 1 mikroSv/h (některé hodnoty jsou až na úrovni desítek mikroSv/h, maximální hodnota byla kolem 100 mikroSv/h) . Při jednom RTG vyšetření zubů je typická dávka 20 mikroSv (denní dávka poblíž Fukušimy), při mamografickém screeningu dostanete dávku 100 mikroSv (ekvivalent 4denního pobytu poblíž Fukušimy).
Podobně lze provést srovnání s ozářením přírodními radionuklidy. Pokud by stejná situace v Japonsku zůstala po celý rok, což není příliš pravděpodobné, pak by roční dávka daná přítomností v daném místě odpovídala roční dávce osob, pobývajících v bytě s objemovou aktivitou přírodního plynu radonu rovnou 400 Bq/m3 (směrná úroveň daná v naší legislativě).
Řadu dalších možných srovnání lze nalézt na Internetu, např. na stránkách SÚJB www.sujb.cz/?c_id=1084 nebo na http://xkcd.com/radiation.
(Ing. I. Fojtikova – SÚRO)

Následky
RNDr. V. Wagner, CSc.

esej na téma mediálního obrazu fukušimské nehody vyšla v časopise Vesmír (2011/11).
Dokumenty
k nehodě na JE Fukušima - červen 2011 (anglicky)

Oficiální vyjádření k následkům zemětřesení a vlně tsunami japonského úřadu pro jadernou bezpečnost (JNES) a japonské agentury pro jadernou a průmyslovou bezpečnost (NISA) (4. dubna 2011) - anglicky

Oficiální stanovisko japonské agentury pro jadernou a průmyslovou bezpečnost (NISA) k preventivním opatřením po nehodě na JE Fukushima Dai-ichi a Dai-ni (4. dubna 2011) - anglicky

Tento portál je společnou aktivitou SÚJB a CV Řež