Fukušima vs. Černobyl

Nehrozí nám v souvislosti s dalšími zemětřeseními v Japonsku podobné nebezpečí jako se stalo v Černobylu v 80. letech? Bylo by vůbec možné, aby se opakovala podobná havárie i v případech moderních atomových elektráren? (Jan Makovský, Hyde Park, 15.3. 2011)

Zajímalo by mně proč si svět prostě nepřizná, že došlo ke katastrofě podobné té v Černobylu. Cenzura tisku nic nevyřeší. Mám své zdroje, které tvrdí, že jaderná elektrárna ve Fukušimě je několik dní před totálním kolapsem. Děkuji (Michal, Hyde Park, 15.3.2011)

Mohla byste prosím krátce vysvětlit rozdíl mezi explozí reaktoru v Černobylu v r. 1986 a explozemi reaktorů ve Fokušimě? Děkuji. (Václav Svoboda, Hyde Park, 15.3.2011)


Havárie JE Černobyl a Fukušima mají zcela odlišné kořenové příčiny i vlastní průběh. V případě Černobylu šlo o nekontrolovaný rozvoj štěpné řetězové reakce, který vedl k explozi reaktoru a destrukci budovy reaktoru. V případě Fukušimy se potíže s chlazením reaktorů objevily až v situaci, kdy byla štěpná reakce v reaktorech zastavena. Opakování Černobylu u moderních jaderných elektráren lze prakticky vyloučit. (Ing. Miroslav Hrehor – Ústav jaderného výzkumu Řež)

Následky
RNDr. V. Wagner, CSc.

esej na téma mediálního obrazu fukušimské nehody vyšla v časopise Vesmír (2011/11).
Dokumenty
k nehodě na JE Fukušima - červen 2011 (anglicky)

Oficiální vyjádření k následkům zemětřesení a vlně tsunami japonského úřadu pro jadernou bezpečnost (JNES) a japonské agentury pro jadernou a průmyslovou bezpečnost (NISA) (4. dubna 2011) - anglicky

Oficiální stanovisko japonské agentury pro jadernou a průmyslovou bezpečnost (NISA) k preventivním opatřením po nehodě na JE Fukushima Dai-ichi a Dai-ni (4. dubna 2011) - anglicky

Tento portál je společnou aktivitou SÚJB a CV Řež