Fukušima vs. Černobyl – počet obětí

IAEA uvádí 4000 obětí po 20 letech od Černobylu – především likvidátorů. Podle všeho však jsou to přinejmenším desetitisíce. Kolik to podle Vás bude v Japonsku?
(Anon. – ČRo Radiožurnál 30.3.2011)


Nevím o jaký zdroj informací se opíráte a ani co se rozumí pod termínem oběti
ve vaší otázce. Podle aktuálních dat z přílohy B zprávy Výboru Spojených národů o účincích atomového záření (UNSCEAR) z letošního roku se uvádí počet likvidátorů v Černobylu 530 000 a jejich průměrná efektivní dávka se odhaduje na 117 mSv. Odhad pozdních (stochastických) následků – při vědomí jeho značné neurčitosti – lze provést výpočtem tzv. kolektivní dávky (vychází 62 010 Sv) a aplikací tzv. koeficientu rizika pro úmrtí na nádor pro dospělé osoby, tj. 4,1 % na 1 Sv. Tak by mohlo umřít (počítáno na věk dožití) vlivem ozáření na nádory asi 2500 osob a u dalších 60 se poškození bude týkat dětí (genetický účinek). Přitom v takto velké neozářené populaci umře běžně na zhoubný nádor asi 130 000 jedinců. Je otázkou, zda při kolísání výskytu rakoviny v čase a v území se zvýšený počet nádorů podaří statisticky spolehlivě prokázat. Zatím konkrétní studie u likvidátorů prokázaly statisticky zvýšení počtu leukemií (tč. asi 160 případů v Rusku, Ukrajině a Bělorusku dohromady) a jedna studie z r. 1994 prokázala na hranici průkaznosti zvýšení nádorů štítné žlázy (což je ovšem u dospělých značně méně výrazné než ve skupině dětí, kde jde o typické poškození zářením a tč. nálezy u nich jdou do počtu asi 6000, s úmrtím 15 z nich). Průměrné efektivní dávky u jiných skupin ozářených v Černobylu jsou významně nižší než u likvidátorů.
Pro Japonsko zatím nejsou disposici dávkové údaje ve vztahu k počtům ozářených obyvatel, takže odhad není možný. Pokud by se další únik radioaktivity zastavil, zdá se, že ohrožení lidí by nebylo větší než po Černobylu.
(prof. MUDr. Vladislav Klener, CSc. – SÚJB)

Následky
RNDr. V. Wagner, CSc.

esej na téma mediálního obrazu fukušimské nehody vyšla v časopise Vesmír (2011/11).
Dokumenty
k nehodě na JE Fukušima - červen 2011 (anglicky)

Oficiální vyjádření k následkům zemětřesení a vlně tsunami japonského úřadu pro jadernou bezpečnost (JNES) a japonské agentury pro jadernou a průmyslovou bezpečnost (NISA) (4. dubna 2011) - anglicky

Oficiální stanovisko japonské agentury pro jadernou a průmyslovou bezpečnost (NISA) k preventivním opatřením po nehodě na JE Fukushima Dai-ichi a Dai-ni (4. dubna 2011) - anglicky

Tento portál je společnou aktivitou SÚJB a CV Řež