Fukušima vs. Černobyl – čerpání vody

Po havárii 4. Bloku ČAES byl reaktor hašen a vodu zpod reaktoru bylo nutno odčerpávat, aby nedošlo k dalšímu výbuchu, prostor pod reaktorem byl zabetonován, aby nedošlo k reakci. Nehrozí podobné nebezpečí u elektrárny Fukušima?
(Ondřej Oulovský – Hyde Park 15.3.2011)


Je velice ošidné srovnávat Fukušimu s Černobylem. Černobylský reaktor byl zcela rozvalen, palivo odkryto, moderátor hořel. Na Fukušimě došlo velmi pravděpodobně k porušení povlaku palivo, to je však stále v pravděpodobně kompaktní reaktorové nádobě a není vprostoru pod ní, kde by mohlo působit tvorbu vodíku.
(Ing. Čeněk Svoboda, CSc. – CV Řež)

Následky
RNDr. V. Wagner, CSc.

esej na téma mediálního obrazu fukušimské nehody vyšla v časopise Vesmír (2011/11).
Dokumenty
k nehodě na JE Fukušima - červen 2011 (anglicky)

Oficiální vyjádření k následkům zemětřesení a vlně tsunami japonského úřadu pro jadernou bezpečnost (JNES) a japonské agentury pro jadernou a průmyslovou bezpečnost (NISA) (4. dubna 2011) - anglicky

Oficiální stanovisko japonské agentury pro jadernou a průmyslovou bezpečnost (NISA) k preventivním opatřením po nehodě na JE Fukushima Dai-ichi a Dai-ni (4. dubna 2011) - anglicky

Tento portál je společnou aktivitou SÚJB a CV Řež