Fukušima 1 v řezu

Dobrý den! Prosím můžete publikovat řez Fukusima 1 a to kolmě ke břehu? Je možno do řezu dát kotu moře v klidu (0m), dále výšku hráze, dále výšku podlahy na které stojí dýzelgenerátory a to pro každý blok zvlášť? Dále kde se nacházejí ve vztahu k hrázi (turbinový sál,reaktorová budova ,za reaktorem) a to pro každý blok zvlášť.Za odpověď nesmírně děkuji.
(Viki – 6.5.2011)


Bohužel požadované informace ani my nemáme k dispozici. Mohu ale dát aspoň nějaké tipy, kde lze nalézt např. uspořádání elektrárny vůči pobřeží,apod. Tyto obrazové informace doplňuji o některé popisné části, které mohou být také užitečné.
digitalglobe.com
time.com
chong.zxq.net
ansn-jp.org
Pokud jde o umístění DG, to se mi nepodařilo dohledat, ale z posledního popisu činností obsluhy plyne, že je přemisťovali o „podlaží výš“ a nyní jsou 30 m nad hladinou moře. Čili předtím byly o nějaký ten metr níže. Výšku stěny proti tsunami se mi také nepodařilo zjistit, ale jelikož projekt počítal s výškou vlny asi 5 nebo 6,5 m (oba údaje se v dostupných pramenech uvádějí), tak výška této stěny by mohla být kolem této hodnoty.
Je mi líto, že nemůžu požadované informace poskytnout s náležitou přesností, ale v takovýchto případech jsme také odkázání pouze na internetové informace, kde lze sice leccos dohledat, ale bývá to někdy pracné.
(Ivan Tinka – EGP)

Následky
RNDr. V. Wagner, CSc.

esej na téma mediálního obrazu fukušimské nehody vyšla v časopise Vesmír (2011/11).
Dokumenty
k nehodě na JE Fukušima - červen 2011 (anglicky)

Oficiální vyjádření k následkům zemětřesení a vlně tsunami japonského úřadu pro jadernou bezpečnost (JNES) a japonské agentury pro jadernou a průmyslovou bezpečnost (NISA) (4. dubna 2011) - anglicky

Oficiální stanovisko japonské agentury pro jadernou a průmyslovou bezpečnost (NISA) k preventivním opatřením po nehodě na JE Fukushima Dai-ichi a Dai-ni (4. dubna 2011) - anglicky

Tento portál je společnou aktivitou SÚJB a CV Řež