Důvody pro INES 7

Zajímalo by mě, z jakého důvodu zvedli japonci označení katastrofy ve Fukušimě z 5 na 7 stupeň dle stupnice INES (tedy na stejný stupeň, jaký má katastrofa v Černobylu). Zaslechla jsem to dnes ránov televizi a zajímalo by mě, jaké k tomu mají důvody, když dle inormací na webu SUJB nedošlo k žádnému zvýšenému úniku radiace a radiace v okolí plynule klesá (stejně jako množství radioaktivního spadu) a zdá se, že se situaci pomalu daří dostat pod kontrolu. Nemyslíte si, že toto zvýšení stupně povede k dalšímu zesílení jaderné hysterie? Souhlasíte s tímot překlasifikováním Fukušimské havárie? Děkuji za odpověď.
(Alice – 12.4.2011)


K překlasifikování stupně INES japonským dozorem došlo na základě upřesnění odhadu celkového úniku radioaktivních látek z JE Fukušima, který odpovídá kritériu uvedenému v klasifikaci INES 7, viz např. zde. Jedná se tedy o zpřesnění původního odhadu a vlastní „oznámkování“ události příslušným stupněm INES je závazkem každého národního dozoru v rámci Mezinárodní agentury pro atomovou energii. SÚJB nedisponuje všemi nutnými údaji k tomu, aby mohl zodpovědně posoudit uvedenou klasifikaci (a ani mu to v tomto případě nepřísluší), nicméně naše odhady celkové výpusti odpovídají klasifikaci „nejméně stupeň 6“. Máte pravdu v tom, že zvýšení stupně klasifikace události bez zdůraznění, že se jedná o událost, která již nastala v minulosti a nemá tudíž žádný bezprostřední dopad pro současnost, může veřejnost spíše vystrašit.
Shoda klasifikace stupněm 7 s klasifikací černobylské nehody je pouze formálně číselná. Dopady černobylské nehody byly věcně mnohem vážnější.
(Ing. Jan Matzner – SÚJB)

Následky
RNDr. V. Wagner, CSc.

esej na téma mediálního obrazu fukušimské nehody vyšla v časopise Vesmír (2011/11).
Dokumenty
k nehodě na JE Fukušima - červen 2011 (anglicky)

Oficiální vyjádření k následkům zemětřesení a vlně tsunami japonského úřadu pro jadernou bezpečnost (JNES) a japonské agentury pro jadernou a průmyslovou bezpečnost (NISA) (4. dubna 2011) - anglicky

Oficiální stanovisko japonské agentury pro jadernou a průmyslovou bezpečnost (NISA) k preventivním opatřením po nehodě na JE Fukushima Dai-ichi a Dai-ni (4. dubna 2011) - anglicky

Tento portál je společnou aktivitou SÚJB a CV Řež