Dovolená u moře

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda je letos bezpečné jet na dovolenou k moři, např. do Chorvatska. Je možné, aby tam byly nalezeny stopy radioaktivních látek v důsledku havárie v JE Fukušima? Dále mám dotaz, zda člověk, který by byl zasažen radioaktivními látkami je dál nebezpečný pro okolí a jak probíhá dekontaminace radioaktivních látek. Děkuji předem za odpovědi.
(Anon. – 29.6.2011)

Dobrý den,
dovolená v chorvatském moři je hlediska zdravotních důsledků úniku radioaktivních látek (RL) z havarované jaderné elektrárny Fukušima zcela bezpečná.

Pokud je osoba povrchově kontaminována je vždy prvním opatřením omytí kontaminovaného místa vlažnou vodou, v případě podezření na kontaminaci celého těla je to sprcha (vždy shora dolů – tedy od hlavy směrem dolů), včetně důkladného omytí vlasů a ochlupení. Povrchově kontaminovaný je zpravidla po této, případně i opakované dekontaminaci „čistý“ a není nebezpečný. Pokud by se RL dostaly do těla (např. vdechnutím, požitím, poraněnou kůží) je nutné provádět dekontaminaci v zařízeních k tomu určených, která mají k dispozici měřiče záření, dekontaminační prostředky, profylaktické farmaceutické prostředky i příslušná antidota (aplikace antidot je nutné provádět až v tzv. Středisku speciální zdravotní péče). Kontaminovaní jsou např. i pacienti léčení radiofarmaky, jejich kontaminace se sleduje, RL z těla se postupně vylučují, musí se dodržovat určité zásady atd. Nelze tedy zcela zjednodušeně říci, že všechny osoby podezřelé z vnitřní kontaminace jsou nebezpečné, vždy záleží na „míře“ kontaminace.
(MUDr. Hana Podškubková – SÚJB)


Následky
RNDr. V. Wagner, CSc.

esej na téma mediálního obrazu fukušimské nehody vyšla v časopise Vesmír (2011/11).
Dokumenty
k nehodě na JE Fukušima - červen 2011 (anglicky)

Oficiální vyjádření k následkům zemětřesení a vlně tsunami japonského úřadu pro jadernou bezpečnost (JNES) a japonské agentury pro jadernou a průmyslovou bezpečnost (NISA) (4. dubna 2011) - anglicky

Oficiální stanovisko japonské agentury pro jadernou a průmyslovou bezpečnost (NISA) k preventivním opatřením po nehodě na JE Fukushima Dai-ichi a Dai-ni (4. dubna 2011) - anglicky

Tento portál je společnou aktivitou SÚJB a CV Řež