Déšť vs. podzemní vody

Dobrý den,dnes jsem zmokl.Dostal jsem nějak výrazně vyšší dávku radiace než po vypití minerální vody z hlubinných vrtů?
(Talaš Luděk – 1.4.2011)


Podzemní vody (a to nejen minerální vody, ale běžně i vody v individuálních studních) obsahují kromě vysokých koncentrací radonu (jednotky až tisíce Bq/litr) i poměrně velké koncentrace radioizotopů uranové a thoriové rozpadové řady (izotopy uranu, radia, thoria, a další běžně v koncentracích 0,1 -1 Bq/l v některých případech i vyšší ). Dávka při pití takové vody po dobu 1 rok se pohybuje na na úrovni desetin milisievertu, výjimečně vyšší než 1 mSv. Co se týče deštové vody – čerstvá deštová voda obsahuje také poměrně velké koncentrace krátkodobých radionuklidů – přeměnových produktů radonu (polonium, olovo, bismut), které se běžně vymývají z atmosféry, v níž je radonu kolem 10 Bq/m3. V deštové vodě bývají koncentrace uvedených přírodních radioizotopů – produktů přeměny radonu – až stovky Bq/litr. Pro zajímavost – vymytí těchto radionuklidů způsobuje po dešti známé krátkodobé zvýšení přírodního pozadí gama (až na cca trojnásobek), které po desítkách minut opět klesá na původní hodnotu. Pokud jste měl ovšem na mysli vymytí izotopů jodu z Fukušimy deštěm, odhaduji, že se v deštové vodě mohlo jednat o těžko měřitelné koncentrace na úrovni řádově miliBq/l. Že je to zanedbatelné ve srovnání s přírodní expozicí už asi nepotřebuje komentáře.
(Ing. Jiří Hůlka – SÚRO)

Následky
RNDr. V. Wagner, CSc.

esej na téma mediálního obrazu fukušimské nehody vyšla v časopise Vesmír (2011/11).
Dokumenty
k nehodě na JE Fukušima - červen 2011 (anglicky)

Oficiální vyjádření k následkům zemětřesení a vlně tsunami japonského úřadu pro jadernou bezpečnost (JNES) a japonské agentury pro jadernou a průmyslovou bezpečnost (NISA) (4. dubna 2011) - anglicky

Oficiální stanovisko japonské agentury pro jadernou a průmyslovou bezpečnost (NISA) k preventivním opatřením po nehodě na JE Fukushima Dai-ichi a Dai-ni (4. dubna 2011) - anglicky

Tento portál je společnou aktivitou SÚJB a CV Řež