Definice seismické odolnosti

Seismickou odolností JE se rozumí maximální magnitudo,při kterém JE neutrpí naprosto žádná poškození nebo je to hodnota,při které se může poškození objevit? Děkuji.
(Karel Jirásek – 5.4.2011)


Sesmickou odolností se rozumí to, že zůstanou zachovány všechny bezpečnostní funkce elektrárny, které zajistí spolehlivé odstavení jaderného reaktoru (ukončení štěpné řetězové reakce) a spolehlivý dlouhodobý odvod zbytkového tepla z jaderného paliva. Počítá se přitom i s určitým stupněm poškození paliva, přičemž radiační důsledky pro obyvatelstvo musí splnit předem stanovená kritéria.
(Ivan Tinka – EGP)

Následky
RNDr. V. Wagner, CSc.

esej na téma mediálního obrazu fukušimské nehody vyšla v časopise Vesmír (2011/11).
Dokumenty
k nehodě na JE Fukušima - červen 2011 (anglicky)

Oficiální vyjádření k následkům zemětřesení a vlně tsunami japonského úřadu pro jadernou bezpečnost (JNES) a japonské agentury pro jadernou a průmyslovou bezpečnost (NISA) (4. dubna 2011) - anglicky

Oficiální stanovisko japonské agentury pro jadernou a průmyslovou bezpečnost (NISA) k preventivním opatřením po nehodě na JE Fukushima Dai-ichi a Dai-ni (4. dubna 2011) - anglicky

Tento portál je společnou aktivitou SÚJB a CV Řež