Co je to IAEA?

Co je to IAEA?

Odpověď: Mezinárodní agentura pro atomovou energii Mezinárodní agentura pro atomovou energii (MAAE, International Atomic Energy Agency, IAEA) je mezinárodní organizace, která dohlíží a stanovuje pravidla pro mírové využívání jaderné energie. Je rovněž orgánem zodpovědným za kontrolu dodržování Smlouvy o nešíření jaderných zbraní.[1] Založena byla 29. července 1957 a má v současné době 151 členských států. Její hlavní sídlo se nachází v Rakousku ve Vídni, regionální kanceláře jsou v Ženevě, New Yorku, Torontu a Tokiu. Generálním ředitelem agentury je od prosince 2009 Japonec Jukija Amano, který v úřadu vystřídal Egypťana Muhammada Baradeje. Tomu i celé organizaci byla v roce 2005 udělena Nobelova cena za mír. Ostatní energií se zabývá Mezinárodní energetická agentura.

Následky
RNDr. V. Wagner, CSc.

esej na téma mediálního obrazu fukušimské nehody vyšla v časopise Vesmír (2011/11).
Dokumenty
k nehodě na JE Fukušima - červen 2011 (anglicky)

Oficiální vyjádření k následkům zemětřesení a vlně tsunami japonského úřadu pro jadernou bezpečnost (JNES) a japonské agentury pro jadernou a průmyslovou bezpečnost (NISA) (4. dubna 2011) - anglicky

Oficiální stanovisko japonské agentury pro jadernou a průmyslovou bezpečnost (NISA) k preventivním opatřením po nehodě na JE Fukushima Dai-ichi a Dai-ni (4. dubna 2011) - anglicky

Tento portál je společnou aktivitou SÚJB a CV Řež